4 z 8 legislativních návrhů balíčku Čistá energie pro všechny byly schváleny

Evropský parlament dnes schválil čtyři z osmi legislativních návrhů balíčku „Čistá energie pro všechny“. Cílem balíčku bylo poskytnout Evropanům přístup k bezpečné, cenově dostupné a  k životnímu prostředí šetrné energii. Byly stanoveny dva nové cíle pro EU do 2030: závazný cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie alespoň 32 % a cíl energetické účinnosti nejméně 32,5 %. Rada v příštích týdnech dokončí formální schválení těchto tří legislativních aktů. Poté budou texty zveřejněny v Úředním věstníku EU a nová právní úprava vstoupí v platnost 3 dny po zveřejnění.

Zdroj: https://cebre.cz/aktuality/energetika-zivotni-prostredi/4-z-8-legislativnich-navrhu-balicku-cista-energie-pro-vsechny-byly-dnes-schvaleny

Větrný mlýn