Černé skládky trápí Pardubice i Chrudim,kde zvažují dokonce fotopasti

černá skládka Chrudim

Dle Ekolistu Chrudim zlikvidovala černou skládku na cestě do Markovic. Případ není ojedinělý, město loni odstraňovalo více než sto skládek. Technické služby ročně takto uklidí několik tun odpadu. Chrudim proto zvažuje i instalaci fotopastí, uvedlo město v tiskové zprávě.

"Sám nechápu, proč lidé neodvezou nepotřebný odpad do sběrného dvora, kde jej mohou odložit zdarma," uvedl starosta František Pilný (ANO).

Chrudim vlastní účelové komunikace mezi průmyslovou zónou a Markovicemi. Osadní výbor na černou skládku upozornil a požadoval zprůjezdnění polní cesty.

Vloni město evidovalo více než sto případů vzniku černých skládek o celkové hmotnosti 5,5 tuny odpadu. Započtené jsou v tom i odpady, které lidé odloží vedle kontejnerů na směsný odpad nebo i do kontejnerů na tříděný odpad.

"Jedná se o sedací soupravy, postele, umyvadla, záchodové mísy, které jsou následně odváženy v rámci svozu komunálního odpadu," uvedl ředitel Technických služeb Zdeněk Kolář.

Město očekává, že lidé na černé skládky upozorní. "Podle toho pak bude možné nastavit i hlídkovou činnost strážníků, případně uvažovat o umístění fotopastí k identifikaci pachatelů tohoto jednání," dodal starosta.

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-chrudimi-zvazuji-fotopasti-kvuli-cernym-skladkam

V Pardubicích naopak likvidují odpad v centru u kontejnerů
Dle idnes: 7. března 2019  11:19
Na Karlovině, nedaleko centra Pardubic, lidé ještě nedávno chodili kolem odložené sedací soupravy, která stála mezi paneláky. Vůbec nejde o ojedinělý případ. Město likviduje černé skládky přímo v centru města poměrně často.

Správně mohou lidé k odkládání objemného odpadu zdarma využívat devíti separačních dvorů. Přesto se však na mnoha místech ve městě povaluje nepotřebný nábytek, odložené koberce a další vyřazené věci.

„Bohužel je to o přístupu občanů. Pokud dojde k odložení objemného odpadu v rámci kontejnerového stanoviště, je odklízen svozovou firmou Služby města Pardubice. Vlastní prohlídku činí obsluha vozu při pravidelném svozu komunálního odpadu. Pokud tato objemný odpad v rámci kontejnerového stanoviště objeví, zajistí úklid,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

Obecně popeláři monitorují situaci během svozu odpadu a v případě potřeby kontejnery s objemným odpadem vyvážejí na dotřídění do separačních dvorů. 

„Pokud je objemný odpad odkládán mimo kontejnerová stanoviště, je prostřednictvím příslušných úřadů městských obvodů likvidován jako ‚černá skládka‘. Postup likvidace odpadu je shodný – prostřednictvím svozové firmy dojde k dotřídění odpadu a k jeho likvidaci,“ dodal Miroslav Míča.

Kromě možnosti bezplatně vyhodit objemný odpad v separačních dvorech, mohou lidé využít velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou zhruba na čtyřiceti stanovištích v Pardubicích.

O přistavení velkých kontejnerů rozhodují městské obvody

„Vytipování jednotlivých stanovišť a perioda přistavení velkoobjemových kontejnerů je v kompetenci jednotlivých úřadů městských obvodů. Obecně jsou kontejnery přistavovány jednou za dva týdny. S ohledem na klimatické podmínky jsou velkoobjemové kontejnery přistavovány od konce února do poloviny prosince,“ sdělil Míča s tím, že rozpis najdou lidé na webových stránkách města.

O tom, kde černé skládky nejčastěji vznikají, má město přehled. A i přesto, že jsou na mnoha místech kamery, odhalit viníky není často úplně snadné. 

„V případě míst s opakujícím se výskytem odkládaného objemného odpadu je využíván dohled městské policie. Umístění kamer je rovněž ve spolupráci s městskou policií možné, zde je mnohdy obtížné identifikovat viníka, případně prokázat vinu,“ dodal Míča. S odhalováním černých skládek pomáhají městu také lidé, kteří na odpadky narazí a nahlásí to městu.

Nepořádek v okolí kontejnerů často mají na svědomí lidé, kteří v popelnicích hledají cennosti, a při přehrabování odpadu ho tak část skončí na zemi. I takový nepořádek potom uklízí svozová firma, která městu zajišťuje úklid kontejnerových stanovišť.

Kontejnery na mnoha místech čelí také útokům bezdomovců, vandalů i nešikovných kuřáků, kteří dovnitř vyhodí špatně uhašenou cigaretu. Za jejich „činnost“ město každý rok doplácí statisíce korun.

Hlavně po zpřísnění výkupu železa musí majitelé modrých kontejnerů na papír počítat ještě s další věcí. Jejich obsah z valné části mizí během týdne na vozících sběratelů, kteří je z nádob kradou.

„Protože jsou kontejnery na veřejně přístupných místech, nemůžeme vyloučit i jejich vykrádání. Tak se děje převážně u papíru, který se dá dále zpeněžit. Protože je těchto separačních kontejnerů v současnosti po městě vysoký počet, nelze v tomto množství obsah nádob uhlídat a případným drobným krádežím zabránit. Víme-li o lokalitě, kde se tak děje, obracíme se v této záležitosti na městskou policii s prosbou o zesílený monitoring lokality,“ řekla mluvčí Služeb města Pardubic Světlana Pozníková.

Krádeže papíru se množí zejména kvůli tomu, že sběrny papír vykupují a prodávající si nemusejí peníze nechat posílat na účet, jako je tomu u kovů.

„Papír se vybírá z nádob, což je dáno jeho zajímavou výkupní cenou, ale dochází také k přebírání černých kontejnerů s komunálním odpadem. V důsledku toho se tvoří v okolí kontejnerů nepořádek, který musíme následně uklidit,“ vysvětlila Pozníková.

Omezit krádeže pomáhají podzemní kontejnery, které jsou v Pardubicích k vidění například na třídě Míru

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/neporadek-kontejner-pardubice-svoz-odpad.A190307_102042_pardubice-zpravy_lati