Opatovická elektrárna neuspěla

Opatovická elektrárna neuspěla a to je dobře. Jsem spokojen s rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, který vyhověl většině připomínek k žádosti o změnu integrovaného povolení výjimky z úrovně emisí pro noxy a rtuť, o kterou požádala Elektrárna Opatovice. Náš spolek je pouze jedním z řady spolků a organizací, které podaly nesouhlasné vyjádření k předložené žádosti o výjimku. V jednom šiku s námi tedy stojí Frank Bold Socíety, Greenpeace a Hnutí Duha. V žádostí byly nalezeny vady a Krajský úřad nám dal za pravdu. Uložil Elektrárně Opatovice doložit rnimo jiné doplněnou rozptylovou studii, doplnit hodnoty z kontinuálního měření Hg, doplnit ekonomické zhodnocení žádosti o výjimku a doplnit časový harmonogram postupu realizace konkrétních opatření vedoucích k dosažení požadovaných emisních limitů znečištění. Termín doplnění žádosti byl stanoven na 15. ledna 2021. Do té doby je řízení přerušeno. Náš spolek Zelená pro Pardubicko požádal i o svolání ústního jednání o žádosti. Bohužel současná situace a nařízení vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou situací toto neumožňuje, což je dalším důvodem pro to, aby Krajský úřad řízení přerušil. Být na místě žadatele, začal bych být trochu nervózni zní z tábora spolků, které podaly své připomínky, neboť konečný termín řízení žádosti o výjimku je do konce srpna 2021.

0 autorovi: Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko