Revitalizace v některých ulicích Pardubic se nepovedla

Revitalizace v některých ulicích Pardubic se nepovedla

... Revitalizace ulic v pardubickém pojetí je velmi nepovedná, jako příklad můžeme uvést ulici Sladkovského od lékárny po zimní stadion. Proč nedostala zeleň šanci jako je tomu ve stejné ulici směrem k ,,myší díře" vedoucí Ke spravedlnosti ? Zvlášť v letošních parnech byl žár v ulici Sladkovského bez stromů velmi výrazný. Město řešilo problém kropením dlažby. Voda se téměř okamžitě vypařila. Naopak mnoha stromům vydatná závlaha pro změnu chyběla. 

Ulice bez stromů nejsou typické pro vyspělá města a metropole na západ i na jih od našich hranic, kde se na ně naopak klade důraz. Pobyt ve městě v ulicích, kde jsou zelená stromořadí, je tak daleko více příjemnější, pokud už zde musíme procházet pěšky a nebo projíždět na kole. Ať už do obchodů, na úřady, oběd, do kanceláří apod. či pokud zde bydlí obyvatelé, kteří mají výhled do zeleně. Také je to velmi estetický prvek a k tomu snižuje hluk.  Právě zeleň a stromy ulici ochlazují, zvlhčují a zároveň filtrují škodlivé a toxické látky z ovzduší. Zachycují škodlivý přízemní ozon, oxidy dusíku a síry včetně oxidu uhelnatého. Dále vytváří větší chládek ve stínu, kam se máme možnost schovat a k tomu dodávají kyslík a různé silice, hubící choroboplodné zárodky. Toto vše bohužel směrem ke stadionu nečekejte, tam Město Pardubice naprosto opravu - revitalizaci nezvládlo, bohužel.