V České republice vzniknou komise pro sucho, které by měly řešit nedostatek vody

Ministerstva životního prostředí a zemědělství předloží vládě během dvou týdnů novelu vodního zákona, která umožní vyhlašování krizových situací v době extrémního sucha a zřízení komisí pro sucho. Komise budou mít pravomoci, aby zaváděly opatření, která zmírní dopady nedostatku vláhy v krajině.

„Máme vymezené kompetence a povodňové plány, ale nemáme totéž pro případ sucha. Musíme řešit situace, kdy si soused napouští bazén nebo čerpá povrchovou vodu, ačkoliv já nemám čím splachovat ani mýt. Je potřeba naznačit jasná pravidla, aby starostové věděli, co si mohou a nemohou dovolit. Plány, jak předcházet a reagovat na sucho, brzy začnou fungovat. Během příštího léta budou lidé moci suchu lépe čelit,“ prohlásil výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

Povinně by vznikly celonárodní, krajské komise a ve vybraných případech i komise obcí s rozšířenou působností. Komise pak vyhodnotí, zda je třeba vyhlásit stav nedostatku vody a v návaznosti na to budou vydávat opatření.

„Zásadní věcí je předpovědní služba, kterou zabezpečuje Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ). Na základě jeho informací vodovodní úřad ve spolupráci se správcem povodí vyhodnotí, zda na celém území Česka či jeho části hrozí vznik nedostatku vody, a potom případně navrhne hejtmanovi kraje či starostovi obce s rozšířenou působností, aby svolal komisi,“ řekl náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství Aleš Kendík.

K opatřením, která může komise v případě vyhlášení stavu nedostatku vody použít, patří například kontrola dodržování vydaných rozhodnutí k nakládání s vodami, požadavek na využití záložních zdrojů vody nebo přerušení či omezení dodávek vody.

V tomto týdnu se rozsah sucha opět zmírnil. Sníženým množstvím vody v půdě trpí 58 % území republiky. Plocha intenzivního sucha zůstává od minulého týdne stejná (17 %). Velké rozdíly může vidět mezi povrchovou (0 – 40 cm) a podpovrchovou (40 – 100 cm) vrstvu půdy (mapky vpravo).

Součástí novely je plán pro zvládání sucha a nedostatku vody. „Jeho cílem je předcházet vzniku krizové situace dlouhodobého sucha. Pokud by byla situace natolik vážná, že ji nejsme schopni běžnými silami zvládnout, je vyhlášen krizový stav,“ řekla Tereza Davidová z odboru ochrany vod MŽP. Pro velmi vážné případy je připravený druhý typový plán pro řešení krizové situace, navazující na plán první.

Situaci na řekách začne předpovídat systém HAMR

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody obsahuje identifikaci místních směrodatných limitů a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody. Mezi ně patří například minimální hladina podzemní vody nebo schopnost vodního zdroje či vodohospodářské soustavy plnit závazky po dobu pěti až šesti měsíců.

Pomoci by při boji se suchem měl i vznikající systém HAMRpro předpověď hydrologické situace. Pracuje na něm MŽP ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským, institucí CzechGlobe, Českou zemědělskou univerzitou a ČHMÚ. Model by měl od roku 2020 pomoci předpovídat stav a vývoj sucha až na dva měsíce dopředu.

Ministerstvo zemědělství a MŽP společně připravují také protierozní vyhlášku, jež by měla stanovit hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustnou míru ohrožení a opatření k jeho snížení. V současnosti se vypořádávají připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/novela-vodniho-zakona-komise-pro-sucho-vyhlasovani-krizovych-situaci-ministerstvo-zivotniho-prost-i6e-/domaci.aspx?c=A180911_133421_domaci_fer