Za hypermarketem u pardubického nádraží při VKP Podkova se nelegálně kácely vzrostlé stromy

Vykácené stromy za hypermarketem Albert u vlakového nádraží v Pardubicích.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.2.2021 upozornění na prováděné kácení na pozemcích NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Neměcko; zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893 (DS) za hypermarketem Albert v Pardubicích u hlavního vlakového nádraží. MmP následně situaci prověřil včetně příslušných platných povolení a dospěl k názoru, že je důvodné podezření na neoprávněnost kácení dle jedné z podmínek závazného stanoviska vydaného dne 19.10.2020 Úřadem Městského obvodu Pardubice I, odborem dopravy a životního prostředí, (ÚMO I).

„Kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést předmětný stavební záměr podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ...“.MmP je přitom známo, že v současnosti neexistuje platné stavební povolení pro stavební záměr na předmětných pozemcích. Vzhledem k plnění účelu tohoto řízení a k působnosti MmP jakožto orgánu ochrany přírody, který dbá na to, aby nedocházelo k neoprávněnému kácení, přistoupil MmP v rámci tohoto řízení taktéž k vydání rozhodnutí, tedy o předběžném opatření, zastavení kácení stromů.