Ekozprávy

Informace o stromech ve VKP Podkova u pardubického nádraží

dsc01526_jpg.jpg

Informace ohledně jasanu ve Významném krajinném prvku PODKOVA u vlakového nádraží Pardubice R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně i místně příslušný orgán dle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kra

Kácení v PR Maštale zastaveno a nalezeno řešení jiné

dsc04719_jpg.jpg

Dopisem ze dne 1. 4. 2020 byla podána žádost o výjimku pro zpřístupnění porostů v míře nezbytně nutné pro zpracování nahodilé těžby (kůrovcové kalamity v porostních skupinách na pozemku v k. ú. Bor u Skutče a na pozemku v k. ú. Nové Hrady u Skutče) s

Naše vyjádření k TOPEK – OIL.cz

img_3554_2.jpg

Vyjádření spolku k návrhu aktualizace bezpečnostního programu objektu daňového skladuprovozovatele TOPEK – OIL.cz, a.s., na adrese S. K. Neumanna 2816, 530 02 Pardubice K předloženému návrhu podáváme toto vyjádření:Bereme na vědomí, že prostým algeb

Chvaletická elektrárna doplnila žádost o emisní výjimku na Olomoucký krajský úřad

dsc08373_jpg.jpg

Na konci listopadu loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výjimku z limitů pro chvaletickou elektrárnu a celý případ vrátilo zpět krajskému úřadu v Pardubicích. Poté, co se proti tomuto kroku odvolaly jak ekologické organizace, místní spolky a rovněž i obce v blízkosti elektrárny, MŽP kvůli možné podjatosti přesunulo kauzu kolem limitů na Olomoucký krajský úřad.

V přírodní lokalitě Červeňák se připravuje rozsáhlé kácení

dsc06182_jpg.jpg

Kácení v přírodním parku Červeňák Pardubice a rozhovory s Iniciativou a Městem.

ČR je v EU třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie.

dsc08395_jpg.jpg

Praha - Hnědouhelná elektrárna Počerady vypustila loni do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého (CO2) z českých zdrojů - více než 4,7 milionu tun. Elektrárnu provozuje ČEZ, od roku 2024 ji má převzít skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Druhé

Vyjádření spolku Zelená pro Pardubicko k Modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice

logo_zp_1.jpg

V Pardubicích 10.3.2020, Vyjádření spolku k zjišťovacímu řízení o hodnocení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., akce s názvem  „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ MZP493.

AVE CZ hodlá opět zprovoznit spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic

dsc07263_jpg.jpg

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se znovu snaží získat kladné stanovisko EIA na modernizaci odstavené spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic. Množství ročně spalovaného materiálu navrhuje ve dvou variantách, kromě původně plánovanýc

U Červeňáku by mohlo vyrůst menší město, masivní výstavba nízké kvality se ne všem líbí

dsc06170_jpg.jpg

Rodina Strnadových, které patří holding Czechoslovak Group, koupila pozemky po bývalých vojenských skladech na pardubické Višňovce a má s nimi velkolepé plány. V budoucích letech by tak na kraji lokality Červeňák mělo najít bydlení šest tisíc lidí.

U Třemošnice se připravuje nová přehrada v přírodním parku Doubrava

dsc03366_jpg.jpg

U Třemošnice by taky jednou mohla stát přehrada. „Povodí Labe nám loni předložilo informaci, že zvažuje vybudování dalšího díla na Doubravě. Jde o horizont až čtyřiceti let. Ale je důležité, aby zastupitelstva v daném místě už teď nepodnikala ně