Ekozprávy

Výsadba na pozemku města Pardubic v rámci projektu Sázíme budoucnost a Jasan Strom Hrdina

dsc07216_jpg.jpg

Výsadba stromů s dobrovolníky v rámci ankety STROM ROKU 2021. „Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.

VÝSADBA KOLEM STROMU HRDINY

jasan_pardubice_3_2_1.jpg

Výsadba stromů a dřevin u Uni Hobby na ulici Kapitána Bartoše vedoucí od pardubického nádraží do Polabin.
Trvání: 3 hod. Možno přijít v průběhu.
Areál Podkova k UNi Hobby, kde proběhne Výsadba jasanů a dřevinných javorů babyk v rámci projektu STROM Hrdina

Veřejné projednání ke spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví se uskuteční v pondělí 14.11.2022 od 15 hod. v Ideonu

dsc07232_jpg_6.jpg

„Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“se bude konat dne 14. listopadu 2022 v 15:00 hodin na adrese: Výstavní a společenské centrum IDEON, hlavní sál, Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice. Veřejné projednání bude současně ze sálu přenášeno online prostřednictvím služby Webex

Do pondělí 31.10.2022 lze podávat připomínky ke Spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic

dsc07269_jpg.jpg

Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzováni vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice, ke Spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví, záměr předkladatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089.

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky Elektrárna Chvaletice

dsc07824_jpg.jpg

Ústavní soud rozhodl  o ústavní stížnosti stěžovatelky Elektrárna Chvaletice, a. s., se sídlem v Chvaleticích, K Elektrárně 227, zastoupené JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2022, jako účastníka řízení. Ústavní stížnost se odmítá.

AVE poslalo přepracovanou dokumentaci ke stavbě spalovny průmyslových odpadů v Rybitví

dsc07267_jpg_1_2.jpg

Přepracovaná dokumentace k záměru o posuzování vlivů na životní prostředí AVE Spalovna průmyslových odpadů v Rybitví.

Cementárna Prachovice otevřela přírodovědnou naučnou stezku kolem lomu

dsc03295_jpg.jpg

Zúčastnili jsme se osvětové akce k otevření naučné přírodovědné stezky kolem lomu Prachovice, patřícímu společnosti Cemex. Ta organizuje tradičně také Dny Země pro školy i veřejnost a spolupracuje s četnými přírodovědci např. z Pestrého Polabí a nebo

Otevřený dopis ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové k elektrárně Chvaletice

Otevřený dopis který jsme poslali společně s dalšími partnery ohledně ELEKTRÁRNY CHVALETICE Ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové   Výzva k řešení nejasné a vysoce rizikové situace kolem uhelné elektrárny Chvaletice s ohledem na bl

Magistrát města Pardubic rozhodl zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů na Podkově u PŘEDNÁDRAŽÍ

jasan_pardubice_2_1.jpg

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody (dále MmP) jako věcně i místně příslušný orgán státní správy rozhodl na základě provedeného správního řízení oomezení škodlivé činnosti, zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů různého druhového složení na pozemcích p. č. 1767/5, 1767/6, 1769/1, 1769/6, 1795/16,1798/1, 1798/2, 1800/2, 1800/5, 1803/6, 1803/13 vše v k. ú. Pardubice, do doby obdržení pravomocného stavebního povolení, kdy bude moci provést stavební záměr jako celek.

Spor o emisní výjimku pro chvaletickou elektrárnu nekončí

dsc01274_jpg_5.jpg

Spor o emisní výjimku pro chvaletickou elektrárnu nekončí. Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě minulý týden rozhodla, že výjimka pro rtuť a oxidy dusíku neplatí až do té doby, než soudce vydá pravomocné rozhodnutí. Nové emisní limity pla