Ekozprávy

Magistrát města Pardubic rozhodl zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů na Podkově u PŘEDNÁDRAŽÍ

jasan_pardubice_2_1.jpg

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody (dále MmP) jako věcně i místně příslušný orgán státní správy rozhodl na základě provedeného správního řízení oomezení škodlivé činnosti, zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů různého druhového složení na pozemcích p. č. 1767/5, 1767/6, 1769/1, 1769/6, 1795/16,1798/1, 1798/2, 1800/2, 1800/5, 1803/6, 1803/13 vše v k. ú. Pardubice, do doby obdržení pravomocného stavebního povolení, kdy bude moci provést stavební záměr jako celek.

Spor o emisní výjimku pro chvaletickou elektrárnu nekončí

dsc01274_jpg_5.jpg

Spor o emisní výjimku pro chvaletickou elektrárnu nekončí. Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě minulý týden rozhodla, že výjimka pro rtuť a oxidy dusíku neplatí až do té doby, než soudce vydá pravomocné rozhodnutí. Nové emisní limity pla

Lípy a borovice budou dále zkrášlovat naše město

20210526_190425.jpg

I v letošním roce 2022 se nám podařilo zanechat Pardubice více zelenější, protože právě zeleň má význam pro duševní pohodu, ale také pro zadržení vody a vlhkost vzduchu, či ho čistí. Ve spolupráci se spolkem Chráníme stromy, z.s. jsme zachránili – 5

Happening ŠPINAVÉ PRACHY a PETICE Vápenka a Spalovna nebezpečných odpadů Rybitví

8385cedc_431f_4561_9a82_c3a445266952.jpeg

IŽ ZÍTRA SE USKUTEČNÍ OD 15 HODIN I NA PARDUBICKÉ TŘÍDĚ MÍRU U SOCHY JANA Kašpara happening Špinavé prachy a s ním se můžete dozvědět i aktuální informace o našich lokálních pardubických i celokrajských kauzách, kterými se zabýváme. Můžete se také podepsat pod petice k Vápence a nebo ke Spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví, jíž se se Zelenou pro Pardubicko věnujeme už od samého počátku.

Zelená pro Pardubicko se účastnila Dne Země v Chrudimi

dsc03674_jpg.jpg

Pro děti, žáky, studenty, školní kolektivy, ale i širokou veřejnost jsme se Zelenou pro Pardubicko zaujmuli stanoviště ptactva, bylin a dřevin. Znalosti nebyly vždy uplně na jedničku, ale tady jsme nebyli ve škole. Šlo o to, aby to všechny příchozí bavilo a měli dobrý pocit z toho, že se něco naučili poznávat z naší přírody. Akci v chrudimských Klášterních zahradách organizovalo Zdravé město Chrudim - Místní Agenda 21.

Kraj Vysočina počítá s tím, že bude pálit odpad u nás v Pardubickém kraji, ve Spalovně v Opatovicích

dsc01275_jpg.jpg

Elektrárna Opatovice na Pardubicku postupuje v přípravě výstavby velké spalovny komunálního odpadu. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) by sloužilo pro likvidaci odpadků z rozsáhlého území, využívat by ji měla hlavně blízká krajská města. Elektrárna už uzavřela memoranda o spolupráci s některými obcemi či sdruženími obcí, řekla ČTK mluvčí elektrárny Hana Počtová. Zásadním problémem ale může být postoj Opatovic a jejich obyvatel, kteří obdobný záměr už v minulosti odmítli v referendu.

„Pokračujeme v harmonogramu, který máme naplánovaný. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028,“ uvedla Počtová.

Kvůli spalovně u opatovické elektrárny bude zřejmě další referendum

Spalovna, Opatovce nad Labem, Čeperka, EIA, referendum, ZEVO,

Dnes 23.3.2022 se bude projednávat ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PARDUBIC, v KC Hronovická

dsc09242_jpg.jpg

Dnes ve středu 23.3.2022 večer se budou moci lidé z Pardubic vyjádřit k návrhu nového územního plánu. „Na městském webu je k nahlédnutí upravený návrh nového územního plánu města. Veřejnost se tak může seznámit s aktualizovanou podobou dokumentu, kterým se bude v dalších letech řídit územní rozvoj města,“ uvedla mluvčí radnice Alexandra Tušlová s tím, že veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 23. března od 16 hodin v Kulturním domě Hronovická.

Pardubice uspěly. Ministerstvo přikázalo přepracovat dokumentaci spalovny v Rybitví

dsc07230_jpg_1.jpg

Ministerstvo životního prostředí vyhodnotilo nedávnou veřejnou debatu k plánu firmy AVE CZ na pálení 20 tisíc tun nebezpečných odpadů ročně ve spalovně u Pardubic. A výsledek šéfy společnosti nepotěšil. Úředníci totiž chtějí, aby dokumentaci k vlivu stavby na životní prostředí znovu přepracovali.

Elektrárna Chvaletice přišla o emisní výjimku

dsc07813_jpg.jpg

Elektrárna Chvaletice přišla o emisní výjimku  pro rtuť a oxidy dusíku, kterou udělilo ministerstvo životního prostředí.