Vinice

Obyvatele Pardubic, usilující o zvýšení stupně přírodní ochrany území blízko Pardubic, podpořila Nadace VIA částkou 25 000 Kč. Díky tzv. Rychlému grantu, který získalo sdružení Zelená pro Pardubicko, budou moci okamžitě v této kauze zasáhnout.

Již od roku 1922 byl prostor jižně od města Pardubice využíván jako vojenské cvičiště a to až do roku 2003. V průběhu desítek let se zde vytvořila biologicky naprosto unikátní přírodní lokalita, kde dle předpokladu žijí i druhy, které jsou chráněné (identifikovány byly již klínatka rohatá, listonoh letní a žábronožka letní). V současné době probíhá řízení o převodu pozemků na jiný subjekt, hrozí reálné nebezpečí rozparcelování tohoto území na stavební parcely nebo jiné necitlivé znehodnocení přírodní a krajinné hodnoty území.

„Usilujeme o zvýšení stupně přírodní ochrany území a to návrhem na vyhlášení lokality přírodní památkou. Chceme do procesu zapojit veřejnost a zajistit tak občanský tlak proti případným zájmům stavebních developerů." říká Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubicko.

„Z dříve proběhlých amatérských pozorování a jiných dostupných podkladů připravíme kvalifikovaný podnět pro Krajský úřad tak, aby řízení zahájil." dodává Linhart.

„Výhodou Rychlých grantů je jejich dostupnost. O tom, kde peníze pomohou, rozhoduje hodnotící komise každý měsíc. Ze zkušenosti víme, že ve veřejných kauzách často záleží na rychlosti, s jakou jsou občané schopni zareagovat," upozorňuje na specifikum grantového programu Ondřej Šindelář z Nadace VIA.

Pro více informací kontaktujte:
Jana Linharta, Zelená pro Pardubicko, o.s.

Nadace VIA