Postřehy z Evropské unie

Evropská občanská iniciativita

dsc02667_jpg.jpg

Aktivity Evropské občanské iniciativity

COREPER potvrdil revizi směrnice o energetické náročnosti budov

31. ledna 2018

Velvyslanci členských států EU dnes v rámci zasedání Rady potvrdili prosincovou dohodu mezi estonským předsednictvím a Evropským parlamentem ohledně revize směrnice o energetické náročnosti budov. Cílem směrnice je zvýšit energetickou účinnost budov a podpořit renovaci budov, jelikož budovy mají na svědomí 40 % celkové energetické spotřeby v EU. Kromě toho směrnice zavádí tzv. indikátor „chytrosti“ budov, zjednodušuje kontroly topných systémů a vzduchotechniky a podporuje rozvoj elektromobility výstavbou parkovacích míst pro elektromobily. Návrh musí ještě formálně potvrdit Rada a Parlament. Směrnice začne platit 20 dní od zveřejnění v Úředním věstníku EU, přičemž lhůta pro provedení do vnitrostátních předpisů je 20 měsíců.

ČR musí informovat Komisi o svých plánech v oblasti snížení znečištění vzduchu

dsc02578_jpg.jpg
30. ledna 2018

Na dnešním summitu Evropské komise s 9 členskými státy EU svolaném s ohledem na neplnění práva EU v oblasti limitů znečištění vzduchu, požádala Komise o dokončení návrhů, jak mají tyto země v úmyslu dodržovat právní předpisy EU o kvalitě ovzduší, do konce příštího týdne. V opačném případě budou čelit právním krokům.