ČR musí informovat Komisi o svých plánech v oblasti snížení znečištění vzduchu

30. ledna 2018

Na dnešním summitu Evropské komise s 9 členskými státy EU svolaném s ohledem na neplnění práva EU v oblasti limitů znečištění vzduchu, požádala Komise o dokončení návrhů, jak mají tyto země v úmyslu dodržovat právní předpisy EU o kvalitě ovzduší, do konce příštího týdne. V opačném případě budou čelit právním krokům.

Zdroj: Evropská unie