Podnět

 

Město Pardubice

ing. Martin Charvát

primátor

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

 

V Pardubicích 25.9.2017 

Podnět

  Vážený pane primátore,         

 dovolujeme si Vás upozornit, že ve středu města Pardubice, poblíž podjezdu" U Sv. Anny, v ulici S.K. Neumanna 2816", je společností TOPEK-OIL c.z., a.s. provozováno skladování a manipulace s  hořlavými kapalinami. Předmětem činnosti je stáčení a plnění hořlavých kapalin do nádrží, vlakových cisteren, autocisteren apod.

  Objekt společnosti TOPEK-OIL.cz, a.s. je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice   zařazen  do skupiny "A" dle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

  V návaznosti na toto rozhodnutí měla společnost TOPEK-OIL.cz, a.s.zpracovat návrh bezpečnostního programu prevence závažné havárie a to již v roce 2015. Dle našeho zjištění byl tento program sice zpracován ale do dnešního dne nebyl schválen, což může být v případě havárie  nebo jiné mimořádné  události  závažným nedostatkem i vzhledem k tomu, že areál firmy je uprostřed města v bezprostřední blízkosti bytové zástavby.

    Vzhledem k těmto faktům, Vás pane primátore, žádáme, abyste na tuto situaci upozornil pana hejtmana a byla sjednána náprava.