Otevřený dopis Informace o záměru společnosti Enlino a.s.

27. března 2018

Vážení spoluobčané a návštěvníci zdejšího kraje, představitelé okolních obcí, zkrátka všichni kteří, zde žijete, nebo se žít chystáte, vlastníci nemovitostí a ti co rádi navštěvují lesy v okolí Litošic, ať již jako turisté, či houbaři jistě jste již slyšeli něco o tom, že se chystá stavba obory pro chov divokých prasat.

Ano je to pravda a v současné době je zpracovávána projektová dokumentace na stavbu oplocení o délce takřka 10 Km a rozloze více jak 330 ha. Jedná se o lesy mezi obcí Litošice, obcí Svobodná Ves a obcí Semtěš, tedy trojúhelník mezi silnicemi a sady pod hřebenem Železných hor v katastru obce Litošice.

Informujeme Vás o tomto záměru, neboť společnost Enlino a.s. s nikým z Litošic a pravděpodobně ani s žádným jiným vlastníkem sousedních nemovitostí nejednala a nikoho se neobtěžovala o tomto záměru informovat.

Obec Litošice se o tomto záměru dověděla formou žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci projekční kanceláří. Stanovisko zastupitelstva Litošic k tomuto záměru je samozřejmě negativní a přikládáme ho i k tomuto otevřenému dopisu.

Jen pro úplnost pár informací o místě, kde chce spol. Enlino a.s. zbudovat oplocení: Jedná se o lesy, ve kterých se nachází Vlčí skála s Žižkovým stolem, stráně s ostrohy vystupujícími z krajiny směrem k obci Brambory, příkré strže a údolí v okolí Vedralky a zeleně značená turistická stezka vedoucí po staré královské cestě a spojující Polabí s Železnými horami. Tato stezka je hojně využívána jak turisty, tak i cykloturisty. Tuto stezku chtějí přeložit na silnici spojující Svobodnou Ves s Litošicemi, čímž toto území turisticky ve skutečnosti zcela zlikvidují, protože kdo chce chodit „lesem" po silnici.

Tyto lesy jsou také rájem pro houbaře ze všech okolních obcí a pravděpodobně i z širšího okolí, neboť v houbařské sezóně bylo při silnici z Litošic do Svobodné vsi napočítáno i přes 80 automobilů odstavených u krajnice.

Vyzýváme tedy každého, komu záleží na kvalitním životě v obci uprostřed lesů, kdy k té kvalitě života patří i právo volného průchodu krajinou, a ne život mezi ploty, pojďme a zkusme tomuto záměru zabránit.

Jen na okraj v Katastru obce Litošice, což je i Krasnice je veškerá zemědělská půda obhospodařována jako pastviny, a tudíž oplocena ohradníkem, dále Krasnice sousedí již s jednou oborou pro divoká prasata, a to směrem na Morašice, v Litošicích má dále spol. Enlino a.s. záměr chovat bažanty (s čímž nemáme problém) a nyní se snaží vytvořit oplocení lesa. Ptám se, zda těch plotů na takto malém území není již trochu moc.

Pojďme tedy něco udělat a zabránit tomuto arogantnímu jednání společnosti Enlino a.s., která se snaží oplotit nejcennější kus přírody v okolí jen pro svůj pohodlnější lov černé zvěře za cenu likvidace turistických a rekreačních aktivit, které se na tuto lokalitu váží.

Rádi se spojíme a setkáme s každým komu záleží na přírodě přístupné pro každého.

Za zastupitelstvo obce
místostarosta Březina Petr