Přírodní park Červeňák

Převod pozemků

Přírodní park Červeňák-odpověď Ministertsva obrany