Převod pozemků

Převod pozemků

Představitelé města a úředníci armády již dva roky marně jednají o převodu bývalého vojenského území kolem Chrudimky - Červeňáku. Před veřejností politici tvrdí, že si přejí, aby tento romantický kout přírody blízko centra města, zůstal zelený a stal se velkým přírodním parkem. Reálně se může stát, že armáda území prodá soukromým zájemcům a developerům. Lidem z města dochází trpělivost. Iniciativa Přírodní park Červeňák a další organizace informují a burcují veřejnost, aby volala a psala dotazy, proč a co brání bezplatnému převodu na město, proč se nepořizují zápisy z jednání s  armá dou,co k  onkrétně primátor města hodlá podniknout pro záchranutohoto přírodního území,  í, jehož součástí je i Evropsky významná lokalita. Aktivisté umísťují letáky do prostoru Črveňáku a  vybízejí lidi, aby se aktivně zapojili do boje o záchranu tohoto území. Letáky s výzvou se šíří městem, aktivují se skauti, pejskaři, lidé z  okolí,spolky a strany. 23.4. se mají všichni sejít na společném jednání, kde by jim měl pan primátor Ing. Charvát objasnit důvody zdlouhavého vyjednávání převodu. Pardubičáci si přejí zelený park, který by jim sloužil k rekreaci a pohodovému trávení volného času.

Olina Kudrnová