Den Země 2018

MMR nebude žádat EU o dotaci na vodní cesty v Přelouči, neschválila by je EU

MMR nebude žádat EU o dotaci na vodní cesty v Přelouči, neschválila by je EU
13. července 2019

I kdyby Česko labskou vodní cestu v programu Doprava ponechalo, zřejmě by jej neschválila Evropská komise. Ostatně u posuzování dopadů na životní prostředí se přípravy stavby jezu zasekly. Vloni na podzim například proces zastavil i posudek Správy Národního parku České Švýcarsko.

Krajský úřad Pardubického kraje schválil více rtuti v ovzduší pro své občany

Krajský úřad Pardubického kraje schválil více rtuti v ovzduší pro své občany
2. července 2019

Emise rtuti a oxidů dusíku budou nadále otravovat obyvatele, společnost SEVEN dostala výjimku, která byla odmítnuta i Městem Pardubice.

Lidí nejsou dle CVVM spokojení s péčí státu o životní prostředí

Lidí nejsou dle CVVM spokojení s péčí státu o životní prostředí
30. června 2019

Spokojenost Čechů s péčí státu o životní prostředí opět klesla. Jako nedostatečnou ji hodnotí 45 procent lidí, což je proti loňskému roku o šest procentních bodů více. Naopak o šest bodů klesl na 48 procent podíl těch, kteří vnímají tuto starost za přiměřenou.

Nová naučná stezka za zachování lesa a proti těžbě štěrkopísku u Mělic na Přeloučsku

Nová naučná stezka za zachování lesa a proti těžbě štěrkopísku u Mělic na Přeloučsku
30. června 2019

Obyvatelé Břehů a okolních vesnic na Pardubicku se snaží podpořit zachování stávající přírodní lokality otevřením nové naučné stezky. Má přiblížit přírodní zajímavosti oblasti kolem Přelouče a seznámit lidi také s plány těžařů štěrkopísků, kteří mají opačný zájem.

Až 6 let vězení hrozí obviněným z blokády elektrárny Chvaletice

Až 6 let vězení hrozí obviněným z blokády elektrárny Chvaletice
25. června 2019

Pět z nich bylo obviněno z poškození cizí věci a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Stíhání šesti zahraničních aktivistů policie předala do zemí jejich pobytu.

Vyjádřili jsme se k odvolání Spalovny nebezpečných odpadů a ztotožňujeme se s obcí Rybitví

Vyjádřili jsme se k odvolání Spalovny nebezpečných odpadů a ztotožňujeme se s obcí Rybitví
27. května 2019

Podali jsme vyjádření na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve věci spalovny. Žádáme, aby byla žádost o vydání integrovaného povolení ze dne 26.6.2012, zamítnuta.

Obec Lipoltice schválila pokácení 2 zdravých stromů, zkáceno jich bylo celkem ale 7

Obec Lipoltice schválila pokácení 2 zdravých stromů, zkáceno jich bylo celkem ale 7
16. května 2019

Obec Lipoltice na Přeloučsku za tyto zdravé stromy, které měly být zkáceny bez relevantního důvodu,  dále nepožadovala náhradní výsadbu. Věc řešíme s orgány ochrany přírody.

V přírodní památce Rybník Moře na Pardubicku došlo k ohrožení kuňky obecné vysekáním břehů a zničením tůní, věc řešíme s ČIŽP

V přírodní památce Rybník Moře na Pardubicku došlo k ohrožení kuňky obecné vysekáním břehů a zničením tůní, věc řešíme s ČIŽP
25. dubna 2019

U rybníka Řeka došlo k zasypání tůní a vysekání břehového porostu. Ohrožena je ohrožená žába kuňka  ohnivá. Věc řešíme s Českou inspekcí životníhbo prostředí České republiky. O výsledku zde budeme informovat.

Znečišťovatelé budou moci vypouštět díky MŽP až 40 procent rtuti nad limit

Znečišťovatelé budou moci vypouštět díky MŽP až 40 procent rtuti nad limit
25. dubna 2019

Ministerstvo životního prostředí navrhuje pro nové limity emisí rtuti vypouštěné do ovzduší až 40procentní toleranci. Ekologové to kritizují. Znečišťovatelé by si tak od naměřeného množství toxického prvku mohli téměř polovinu odečíst. Elektrárna Chvaletice ze skupiny Sev.en Pavla Tykače už požádala o výjimku z nových limitů pro oxid dusíku a právě pro rtuť. Do nových limitů by se nevešla ani se 40procentním odečtem.

V pátek 26.dubna se ukuteční Den Země na Pernštýnském náměstí

V pátek 26.dubna se ukuteční Den Země na Pernštýnském náměstí
23. dubna 2019

„I neziskové organizace si uvědomují odpovědnost vůči přírodním zdrojům, proto tráví svátek Dne Země aktivně akcí, která poukazuje na naši odpovědnost za prostředí, v němž žijeme. A je na nás, abychom ho předali i pro naše budoucí generace,“ vyjádřila se k významu akce Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a pořádající Koalice nevládek Pardubicka.Akci každoročně podporuje i Pardubický kraj.