Aktuality

Dobrý příklad porozumění a dohody mezi úřadem a ekology, konkrétně UMO 2 Pardubice Polabiny, spolky a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Podařilo se zachránit řadu stromů kolem ulice Lonkova, Lidická a KPT. Bartoše

Dobrý příklad porozumění a dohody mezi úřadem a ekology, konkrétně UMO 2 Pardubice Polabiny, spolky a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Podařilo se zachránit řadu stromů kolem ulice Lonkova, Lidická a KPT. Bartoše
13. března 2023

Při odborném posouzení dřevin Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a v době místního šetření nebyly na řadě dřevin shledány natolik závažné defekty, které by signalizovaly negativní vliv na jejich stabilitu, hrozbu jejich selhání za běžných povětrnostních podmínek a nutnost jejich skácení. Správní orgán neshledal závažný důvod k jejich skácení za prokázaný,a proto žádost o jejich skácení zamítnul. Ve spolupráci se spolky bylo také rozhodnuto, že je důležité doplnit úbytek zeleně při kácení ostatních neperspektivních stromů a tak bylo uloženo žadateli doplnit náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy.

Děkujeme za aktivity všem, kterým není lhostejné co se děje ve Vašem okolí, kde žijete a působíte.

Zelená pro Pardubicko je u toho také aneb Apel 150 spolků adresovaný poslancům: při povolování staveb chceme chránit životní prostředí

Zelená pro Pardubicko je u toho také aneb Apel 150 spolků adresovaný poslancům: při povolování staveb chceme chránit životní prostředí
13. března 2023

Cílem happeningu bylo znovu poslancům a poslankyním připomenout, že mají obnovit právo veřejnosti vyjadřovat se ke stavebním záměrům, pokud ovlivňují životní prostředí, a zastavit tak návrat ke stavu před rokem 1989, kdy bylo vyjádření takového názoru považováno za zločin proti hospodářství a státu.

Kanadská společnost Euro Manganese chce těžit mangan prostřednictvím společnosti Mangan Chvaletice

Kanadská společnost Euro Manganese chce těžit mangan prostřednictvím společnosti Mangan Chvaletice
20. února 2023

Se záměrem nesouhlasí obec Řečany nad Labem. Vadí jí hlavně možné zvýšení hluku, nákladní dopravy, emisí do ovzduší a prachu a pokles cen nemovitostí.

Proč je dobré podpořit úpravu § 70 v zákoně č. 114/1992 Sb.

Proč je dobré podpořit úpravu § 70 v zákoně č. 114/1992 Sb.
20. února 2023

Možnosti ekologických spolků aktivně se vyjadřovat k záměrům, které mohou významně ovlivnit životní prostředí, se v posledních několika letech opakovaně omezily. Spolky od r. 2018 nemohou připomínkovat záměry týkající se kácení stromů z důvodu výstavby. Nově mají přijít o možnost vstupovat do řízení, kde se rozhoduje o udělení výjimek ohledně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Právo na příznivé životní prostředí je zaručeno Listinou základních práv a svobod a podle občanského zákoníku patří k základním právům každého člověka. • Příklady, kdy to dobře dopadlo: nejvýznamnějším přínosem účastenství spolků je pozoruhodné množství zachráněných přírodních hodnot a lokalit před necitlivými stavebními či těžebními záměry.

ZRUŠENÍ ÚZEMNÍ REZERVY PRO KANÁL DUNAJ-ODRA-LABE PŘINESE ROZVOJ DOTČENÉHO ÚZEMÍ

ZRUŠENÍ ÚZEMNÍ REZERVY PRO KANÁL DUNAJ-ODRA-LABE PŘINESE ROZVOJ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
9. února 2023

Desítky let zabrané pozemky pro plavební kanál Dunaj–Odra–Labe budou moci města a obce zase využít ke svému rozvoji. Vláda totiž ve středu tuto územní rezervu zrušila a projekt tím definitivně "odpískala". Na uvolnění pozemků čekali lidé hlavně v okolí Pardubic, České Třebové, Chocně či Moravské Třebové.

Otevřený dopis Univerzitě Pardubice ke kácení stromů kvůli ceduli s nápisem u knihovny

Otevřený dopis Univerzitě Pardubice ke kácení stromů kvůli ceduli s nápisem u knihovny
8. února 2023

Zjistili jsme, že z důvodu stavby rámu s nápisem UNIVERZITA PARDUBICE u univerzitní knihovny má být skácena lípa. Není to žádný starý vzácný strom, ale je to strom zdravý a snad má šanci přežít i masivní stavební činnost ve své blízkosti. To jediné, co lípu nyní ohrožuje, je onen plánovaný rám s názvem Univerzity a návrh Vaší školy na její pokácení. Důvodem kácení je, že se plánovaný „rám“ ve velikosti zhruba 13 x 3 metry nevejde mezi sloup trakčního vedení a lípu.

MŽP musí znovu rozhodnout o emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice, kterou soud zrušil. Může ji zkrátit

MŽP musí znovu rozhodnout o emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice, kterou soud zrušil. Může ji  zkrátit
18. ledna 2023

středa 18. ledna 2023 Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, včera odpoledne vydal plné zněnírozsudku, kterým zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o emisnívýjimce pro uhelnou elektrárnu Chvaletice[1].

Přejeme Vám příjemné svátky Vánoční

Přejeme Vám příjemné svátky Vánoční
24. prosince 2022

Přejeme klidné a pohodové svátky Vánoční Vám všem. Hodně úspěchů a štěstí v roce 2023 v ochraně přírody, stromů a životního prostředí aktivním lidem a partnerům, kterým není toto téma lhostejné. Děkujeme za spolupráci a případně budeme rádi za další dobrovolníky, nadšence a milovníky přírody, zeleně a stromů, které toto téma zajímá a kteří do toho půjdou s námi v následujících letech.

Podepsali jsme výzvu ke STAVEBNÍMU ZÁKONU

Podepsali jsme výzvu ke STAVEBNÍMU ZÁKONU
14. prosince 2022

I náš spolek Zelená pro Pardubicko se přidal a podepsal výzvu k Novele stavebního zákona. Sice napravuje mnohé chyby předchozí vlády, v tématu účasti veřejnosti je ale paradoxně horší než verze Babišova. Podle vlády Petra Fialy se veřejnost nemá vyjadřovat k 90 % všech záměrů majících vliv na životní prostředí. Dokonce bude muset veřejnost mlčet i v případě, pokud se kvůli výstavbě mají kácet stromy.

Uskutečnila se výsadba s dobrovolníky v rámci projetu Sázíme budoucnost a Jasan - Strom hrdina

Uskutečnila se výsadba s dobrovolníky v rámci projetu Sázíme budoucnost a Jasan - Strom hrdina
20. listopadu 2022

Dnešní Výsadbu s dobrovolníky ve spolupráci s městem Pardubice na pozemcích města u Stromu hrdiny na Podkově  podpořila Nadaci partnerství. „Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost. Děkujeme.