Aktuality

Kácení v PP Maštale zastaveno, bylo nalezeno jiné řešení

Kácení v PP Maštale zastaveno, bylo nalezeno jiné řešení
2. června 2020

Vzhledem k závěrům místního šetření ze dne 5. 5. 2020, kde žadatel navrhl vyklizení dřevní hmoty po nahodilé těžbě nad Kupadly jinou cestou a souhlasil se zkrácením původně navrhované linky.po problematické místo skalního výstupku u meandru Prosečského potoka, shledal OOP Pardubického kraje žádost bezpředmětnou a řízení zastavil. Účastníky řízení se staly spolky ZO Rybák Svitavy, Chráníme stromy, z. s., a Zelená pro Pardubicko, z. s.

Naše vyjádření Topek Oil

Naše vyjádření Topek Oil
26. května 2020

Jsme přesvědčeni o tom, že skladovací nádrže a jejich zabezpečení neodpovídá stavu uváděném vbezpečnostním programu.Jsme toho názoru, že zmiňované havarijní jímky skladovacích venkovních nádrží nesplňují podmínky nepropustnosti, na nádržích není zmiňované chladící skrápěcí zařízení, areál nádrží je volně přístupný ze souvisejícího parkoviště hotelu.

Elektrárna Chvaletice doplnila žádost o emisní výjimku na Krajský úřad Olomouckého kraje

Elektrárna Chvaletice doplnila žádost o emisní výjimku na Krajský úřad Olomouckého kraje
25. dubna 2020

Na konci listopadu loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výjimku z limitů pro chvaletickou elektrárnu a celý případ vrátilo zpět krajskému úřadu v Pardubicích. Poté, co se proti tomuto kroku odvolaly jak ekologické organizace, místní spolky a rovněž i obce v blízkosti elektrárny, MŽP kvůli možné podjatosti přesunulo kauzu kolem limitů na Olomoucký krajský úřad.

Na Červeňáku v Pardubicích se plánuje rozsáhlé kácení

Na Červeňáku v Pardubicích se plánuje rozsáhlé kácení
24. dubna 2020

Územím protéká Chrudimka. Řeka a její blízké okolí je evropsky významnou lokalitou. Žije tam vážka klínatka rohatá. Pro své rozmnožování potřebuje nedotčenou řeku a břehy. „Očekávali jsme řádově nižší zásah, do 20 stromů. Stovka stromů se vymyká naší představivosti, to není probírka, to je masakr, sděluje M.Seiner.

ČR je v EU třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie

ČR je v EU třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie
20. dubna 2020

Mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová dnes ČTK řekla, že firma i během současné koronavirové krize pokračuje v ekologizaci elektrárny Chvaletice. "Soustředíme se na snižování skutečných škodlivin, tj. oxidů dusíku, oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek, tak aby lidé na Pardubicku dýchali čistší vzduch," uvedla.

Naše vyjádření k modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice

Naše vyjádření k modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice
19. března 2020

Předložená dokumentace je zpracována tendečně, vychází z nepodložených, polopravdivých  či mylných údajů. Již název záměru "Modernizace spalovny...." je zavádějící, neboť ve své podstatě se jedná o vybudování spalovny nové.

Spalovna v Rybitví je opět v hledáčku AVE CZ, která ji chce zprovoznit a spalovat zde nebezpečné odpady

Spalovna v Rybitví je opět v hledáčku AVE CZ, která ji chce zprovoznit a spalovat zde nebezpečné odpady
20. února 2020

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se znovu snaží získat kladné stanovisko EIA na modernizaci odstavené spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic. Množství ročně spalovaného materiálu navrhuje ve dvou variantách, kromě původně plánovaných 20 000 tun nově také 15 800 tun, uvádí dokumentace v informačním systému EIA.

Město u Červeňáku ? Část politiků poukazuje na přílišnou masovost možné výstavby a její nízkou kvalitu

Město u Červeňáku ? Část politiků poukazuje na přílišnou masovost možné výstavby a její nízkou kvalitu
16. února 2020

Rodina Strnadových, které patří holding Czechoslovak Group, koupila pozemky po bývalých vojenských skladech na pardubické Višňovce a má s nimi velkolepé plány.

Obce podepsaly souhlas se záměrem Povodí Labe, vystavět přehradu v přírodním parku Doubrava

Obce podepsaly souhlas se záměrem Povodí Labe, vystavět přehradu v přírodním parku Doubrava
1. února 2020

„Povodí Labe loni předložilo informaci, že zvažuje vybudování dalšího díla na Doubravě. Se záměrem souhlasí město Třemošnice, Ronov nad Doubravou i Běstvina. Přitom přehrada v Pařížově u Běstviny bývá v létě i prádná.

Louky u Přelouče jsou součástí evropské soustavy Natura 2000

Louky u Přelouče jsou součástí evropské soustavy Natura 2000
21. ledna 2020

Louky u Přelouče na Pardubicku je lokalita důležitá pro výskyt dvou vzácných druhů motýlů, modráska bahenního a modráska očkovaného. Obě lokality byly v minulosti ohroženy plány na výstavbu vodních děl, která mají údajně zlepšit splavnost. O jejich přínosu a veřejném zájmu se dlouhodobě vedly spory mezi zastánci dopravních staveb a odborníky na ochranu přírody, přestože lodní přeprava v Česku hraje jen okrajovou roli a zboží se vozí po železnici. V posledních letech navíc kvůli suchu ubylo vody v řekách natolik, že ani stavby, které mají údajně splavnost zlepšit, by reálně vodní dopravě nepomohly.