Aktuality

Jasan ve VKP Podkova a další stromy dostaly díky Krajskému úřadu Pardubického kraje a našim spolkům šanci

Jasan ve VKP Podkova a další stromy dostaly díky Krajskému úřadu Pardubického kraje a našim spolkům šanci
16. června 2020

Dnes již sice strom není památný, ochrana byla odebrána kvůli tehdejšímu vlastníkovi, ale strom si zaslouží, aby dál rostl a sílil. Právnický text je uvnitř článku. Věc se rozbíhá znovu. Jeden z nejmohutnějších stromů v Pardubicích objevil v roce 2000 při botanickém a dendrologickém průzkumu lokality v blízkosti nádraží v Pardubicích RNDr. Vladimír Faltys. Odborníky je hodnocen jako „dospělý strom, rostlý jako solitéra, se širokou korunou. Např. Kalifornský úřad pro lesy a prevenci požárů se pokusil a zpočítat, že jediný strom žijící 50 let za dobu svého života přispěje místní komunitě službami v ceně  zhruba 7 až 8 milionů korun.
To zahrnuje produkci kyslíku, recyklování vody a regulaci vlhkosti, odstraňování vzdušného znečištění, produkci proteinu, poskytování útočiště pro zvířata, zabraňování erozi a obohacování půdy o živiny.

Kácení v PP Maštale zastaveno, bylo nalezeno jiné řešení

Kácení v PP Maštale zastaveno, bylo nalezeno jiné řešení
2. června 2020

Vzhledem k závěrům místního šetření ze dne 5. 5. 2020, kde žadatel navrhl vyklizení dřevní hmoty po nahodilé těžbě nad Kupadly jinou cestou a souhlasil se zkrácením původně navrhované linky.po problematické místo skalního výstupku u meandru Prosečského potoka, shledal OOP Pardubického kraje žádost bezpředmětnou a řízení zastavil. Účastníky řízení se staly spolky ZO Rybák Svitavy, Chráníme stromy, z. s., a Zelená pro Pardubicko, z. s.

Naše vyjádření Topek Oil

Naše vyjádření Topek Oil
26. května 2020

Jsme přesvědčeni o tom, že skladovací nádrže a jejich zabezpečení neodpovídá stavu uváděném vbezpečnostním programu.Jsme toho názoru, že zmiňované havarijní jímky skladovacích venkovních nádrží nesplňují podmínky nepropustnosti, na nádržích není zmiňované chladící skrápěcí zařízení, areál nádrží je volně přístupný ze souvisejícího parkoviště hotelu.

Elektrárna Chvaletice doplnila žádost o emisní výjimku na Krajský úřad Olomouckého kraje

Elektrárna Chvaletice doplnila žádost o emisní výjimku na Krajský úřad Olomouckého kraje
25. dubna 2020

Na konci listopadu loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výjimku z limitů pro chvaletickou elektrárnu a celý případ vrátilo zpět krajskému úřadu v Pardubicích. Poté, co se proti tomuto kroku odvolaly jak ekologické organizace, místní spolky a rovněž i obce v blízkosti elektrárny, MŽP kvůli možné podjatosti přesunulo kauzu kolem limitů na Olomoucký krajský úřad.

Na Červeňáku v Pardubicích se plánuje rozsáhlé kácení

Na Červeňáku v Pardubicích se plánuje rozsáhlé kácení
24. dubna 2020

Územím protéká Chrudimka. Řeka a její blízké okolí je evropsky významnou lokalitou. Žije tam vážka klínatka rohatá. Pro své rozmnožování potřebuje nedotčenou řeku a břehy. „Očekávali jsme řádově nižší zásah, do 20 stromů. Stovka stromů se vymyká naší představivosti, to není probírka, to je masakr, sděluje M.Seiner.

ČR je v EU třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie

ČR je v EU třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie
20. dubna 2020

Mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová dnes ČTK řekla, že firma i během současné koronavirové krize pokračuje v ekologizaci elektrárny Chvaletice. "Soustředíme se na snižování skutečných škodlivin, tj. oxidů dusíku, oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek, tak aby lidé na Pardubicku dýchali čistší vzduch," uvedla.

Naše vyjádření k modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice

Naše vyjádření k modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice
19. března 2020

Předložená dokumentace je zpracována tendečně, vychází z nepodložených, polopravdivých  či mylných údajů. Již název záměru "Modernizace spalovny...." je zavádějící, neboť ve své podstatě se jedná o vybudování spalovny nové.

Spalovna v Rybitví je opět v hledáčku AVE CZ, která ji chce zprovoznit a spalovat zde nebezpečné odpady

Spalovna v Rybitví je opět v hledáčku AVE CZ, která ji chce zprovoznit a spalovat zde nebezpečné odpady
20. února 2020

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se znovu snaží získat kladné stanovisko EIA na modernizaci odstavené spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic. Množství ročně spalovaného materiálu navrhuje ve dvou variantách, kromě původně plánovaných 20 000 tun nově také 15 800 tun, uvádí dokumentace v informačním systému EIA.

Město u Červeňáku ? Část politiků poukazuje na přílišnou masovost možné výstavby a její nízkou kvalitu

Město u Červeňáku ? Část politiků poukazuje na přílišnou masovost možné výstavby a její nízkou kvalitu
16. února 2020

Rodina Strnadových, které patří holding Czechoslovak Group, koupila pozemky po bývalých vojenských skladech na pardubické Višňovce a má s nimi velkolepé plány.

Obce podepsaly souhlas se záměrem Povodí Labe, vystavět přehradu v přírodním parku Doubrava

Obce podepsaly souhlas se záměrem Povodí Labe, vystavět přehradu v přírodním parku Doubrava
1. února 2020

„Povodí Labe loni předložilo informaci, že zvažuje vybudování dalšího díla na Doubravě. Se záměrem souhlasí město Třemošnice, Ronov nad Doubravou i Běstvina. Přitom přehrada v Pařížově u Běstviny bývá v létě i prádná.