Aktuality

Uskutečnila se výsadba s dobrovolníky v rámci projetu Sázíme budoucnost a Jasan - Strom hrdina

Uskutečnila se výsadba s dobrovolníky v rámci projetu Sázíme budoucnost a Jasan - Strom hrdina
20. listopadu 2022

Dnešní Výsadbu s dobrovolníky ve spolupráci s městem Pardubice na pozemcích města u Stromu hrdiny na Podkově  podpořila Nadaci partnerství. „Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost. Děkujeme.

VÝSADBA KOLEM STROMU HRDINY

VÝSADBA KOLEM STROMU HRDINY
11. listopadu 2022

Výsadba stromů a dřevin u Uni Hobby na ulici Kapitána Bartoše vedoucí od pardubického nádraží do Polabin.
Sraz v 11:30 hod. u Uni Hobby na pozemku MMP, odkud je výhled na Jasan - Strom hrdinu.

Veřejné projednání ke SPALOVNĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V RYBITVÍ se uskuteční v PONDĚLÍ 14.11.2022 OD 15 HOD. V IDEONU

Veřejné projednání ke SPALOVNĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V RYBITVÍ se uskuteční v PONDĚLÍ 14.11.2022 OD 15 HOD. V IDEONU
9. listopadu 2022

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad,  uspořádá veřejné projednání záměru
„Modernizace spalovny průmyslových odpadů,
provozovna Pardubice“

Bude se konat v hlavním sále ve Výstavním a společenském centrum IDEON,  v ulici Jiráskova 19 v Pardubicích.

Datum: 14. listopadu 2022 od 15:00 hod.

Do pondělí 31.10.2022 lze podávat připomínky ke Spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic

Do pondělí 31.10.2022 lze podávat připomínky ke Spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic
25. října 2022

Napiště, že tady spalovnu necheme a proč, možný vzor uvidíte pokud kliknete na článek. Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://mzp.cz/eia , pod kódem záměru MZP493.

Ústavní soud rozhodl: Ústavní stížnost ELEKTRÁRNY CHVALETICE se odmítá.

Ústavní soud rozhodl: Ústavní stížnost ELEKTRÁRNY CHVALETICE se odmítá.
13. října 2022

Klíčovou otázkou v původně projednávané věci je stanovení emisních limitů pro Elektrárnu Chvaletice. Ústavní soud nezjistil, že by napadeným usnesením byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatelky, její ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou

Dokumentace ke spalovně v Rybitví je přepracovaná a k nahlédnutí - opět třeba poslat připomínky

Dokumentace ke spalovně v Rybitví je přepracovaná a k nahlédnutí - opět třeba poslat připomínky
5. října 2022

Od 30.9.2022 do 17.10.2022 je na Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, Štrossova 44, Pardubice(3. patro) k nahlédnutí:

„Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“

Informace je také zveřejněna na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://mzp.cz/eia , pod kódem záměru MZP493.

Cementárna Prachovice otevřela přírodovědnou naučnou stezku kolem lomu

Cementárna Prachovice otevřela přírodovědnou naučnou stezku kolem lomu
9. září 2022

Zúčastnili jsme se osvětové akce k otevření naučné přírodovědné stezky kolem lomu Prachovice

Otevřený dopis ministryni ŽP Anně Hubáčkové l elektrárně Chvaletice

Otevřený dopis ministryni ŽP Anně Hubáčkové l elektrárně Chvaletice
26. srpna 2022

Výzva k řešení nejasné a vysoce rizikové situace kolem uhelné elektrárny Chvaletice s ohledem na blížící se topnou sezónu, aby Krajský úřad Pardubického kraje dále neotálel a provedl změnu integrovaného povolení elektrárny Chvaletice a zavedl do něj limity pro oxidy dusíku a rtuť dle BAT. Tím se uvede integrované povolení do stavu, který je v souladu s aktuální legislativou a rozhodnutím soudu. MŽP může jako nadřízený a metodický orgán v této věci na krajský úřad apelovat. Současné tempo přezkumu integrovaného povolení by totiž vedlo ke změně uprostřed zimy, což je nejhorší možná doba.

Magistrát města Pardubic nařídil, aby nedošlo ke kácení dřevin u Podkovy v Přednádraží, včetně zapojených porostů na uvedených pozemcích najatými osobami

Magistrát města Pardubic nařídil, aby nedošlo ke kácení dřevin u Podkovy v Přednádraží, včetně zapojených porostů na uvedených pozemcích najatými osobami
21. července 2022

Dále se zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů různého druhového složení na pozemcích kolem pardubického ramene Labe a Významného krajinného prvku města Pardubic.

Spor o emisní výjimku pro chvaletickou elektrárnu nekončí

Spor o emisní výjimku pro chvaletickou elektrárnu nekončí
11. července 2022

Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě minulý týden rozhodla, že výjimka pro rtuť a oxidy dusíku neplatí.