Den Země 2018

V České republice vzniknou komise pro sucho, které by měly řešit nedostatek vody

V České republice vzniknou komise pro sucho, které by měly řešit nedostatek vody
12. září 2018

Ministerstva životního prostředí a zemědělství předloží vládě během dvou týdnů novelu vodního zákona. Ta by měla umožnit vyhlašování krizových situací v době extrémního sucha a zřízení komisí pro sucho. Komise budou mít pravomoci, aby zaváděly opatření, která zmírní dopady nedostatku vláhy v krajině.

Ministerstvo životního prostředí přidá peníze do Dešťovky, města vyzývá k čerpání

Ministerstvo životního prostředí přidá peníze do Dešťovky, města vyzývá k čerpání
12. září 2018

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hodlá přidat peníze do projektu Dešťovka pro majitele rodinných a bytových domů. Ministr Richard Brabec (ANO) zároveň na briefingu k semináři Problematika sucha a vody v Senátu vyzval větší města a obce, aby čerpaly dotace na zadržování vody a lepší hospodaření s ní. Na příští rok má resort připravené dva pilotní projekty tzv. umělé infiltrace. Zdroj Ekolist a ČTK.

Splavnění Labe do Pardubic má podporu krajů, obcí i státu

Splavnění Labe do Pardubic má podporu krajů, obcí i státu
12. září 2018

17.8. - Zástupci Pardubického, Středočeského a Královéhradeckého kraje, Ředitelství vodních cest (ŘVC), Přelouče a dalších obcí včera podepsali takzvané Přeloučské memorandum na podporu východočeských vodních cest. Jeho cílem je podpořit splavnění Labe v úseku mezi Přeloučí a Pardubicemi, případně i dál na Hradec Králové. ŘVC se o to neúspěšně snaží již od 90. let. Význam dokumentu je ale spíše deklaratorní, řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Lidé píši petice proti stavbě mostu ve Svítkově, který by zástavbu obtěžoval hlukem z automobilové dopravy

Lidé píši petice proti stavbě mostu ve Svítkově, který by zástavbu obtěžoval hlukem z automobilové dopravy
17. srpna 2018

Lidé se obávají, že oblast s rodinnými domy zahltí nadměrná doprava. Někteří tamní obyvatelé ale naopak se stavbou mostu souhlasí.

Dalo by se říct, že starousedlíci jsou proti stavbě mostu a lidé z nové výstavby jsou pro. Ti chtějí, aby most sloužil jako výjezdová cesta. Lidí, kteří jsou proti stavbě mostu, je víc a sepsali petici, která obsahuje skoro 600 podpisů. V ní jasně říkají, čeho se obávají.

Jan Sander z petičního výboru vysvětlil, že chtějí zachovat především klidový ráz čtvrti: „Základem je poškození životního prostředí u zhruba 200 domů, které jsou v okolí postižených ulic. Zadruhé, nikdo nikdy nezjišťoval, vliv dopravy na životní prostředí těch obyvatel, což je povinností města, resp. stavebního úřadu.“

Znečištění ovzduší

17. srpna 2018

PRAHA – Dýchat po čtyři dny pražský vzduch je zhruba to samé, jako si každý den zapálit jednu cigaretu. K tomuto závěru dospěla studie bruselského think tanku Transport &­Environment (T&E). Ten sestavil data z ­měřicích stanic v deseti nejoblíbenějších evropských metropolích a znečištění polétavým prachem pak porovnal s obdobnými hodnotami mikročástic, které kuřák nasaje do plic v jedné cigaretě.
Zdroj: Lidovky.cz

Obavy z Hluku a prachu panují v Černé za Bory

Obavy z Hluku a prachu panují v Černé za Bory
16. srpna 2018

Pardubice – Další desítky kamionů projíždějící kousek od rodinných domů, více prachu a také více hluku od překladiště Startzone a logistického centra. To se má nyní nově rozšířit do příměstské krajiny a toho se obávají obyvatelé Černé za Bory, pokud pardubičtí zastupitelé schválí návrh nového územního plánu

OECD hodnotila stav životního prostředí v České republice.

OECD hodnotila stav životního prostředí v České republice.
20. července 2018

OECD hodnotila stav životního prostředí v České republice. Státu se daří, ale čekají nás i mimořádné výzvy

17-7-2017

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR – Environmental Performance Review. Zatímco přezkum ekonomiky ČR probíhá každé dva roky, hodnocení politik životního prostředí proběhlo naposledy v roce 2005 a jeho závěry jsou tak pro ČR velmi přínosné.

Od roku 2005 Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí a podle hodnocení OECD se státu daří vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí, které s sebou hospodářská činnost přirozeně nese. Zároveň však OECD dodává, že část populace je stále dlouhodobě vystavena znečištění ovzduší. Největší problémy v oblasti kvality ovzduší nadále způsobuje doprava a spalování fosilních paliv v domácnostech. OECD odhaduje, že celkové náklady spojené se znečištěným ovzduším odpovídaly v roce 2016 hodnotě 6 % HDP. Právě v této oblasti stojí před nadále ČR největší výzvy.

celý článek: https://www.sfzp.cz/oecd-hodnotila-stav-zivotniho-prostredi-v-ceske-republice-statu-se-dari-ale-cekaji-nas-i-mimoradne-vyzvy/

V Pardubicích je možné dát do této středy podpis ke zmocnění zástupce veřejnosti, který se bude zabývat záborem půdy v novém územním plánu

V Pardubicích je možné dát do této středy podpis ke zmocnění zástupce veřejnosti, který se bude zabývat záborem půdy v novém územním plánu
2. července 2018

Město Pardubice pořizuje nový územní plán. Nelíbí se nám především to, že nový územní plán zabírá v nejbližším okolí Pardubic obrovské plochy orné půdy a zeleně a mění je na zóny pro výstavbu. A to v době, kdy zdaleka nejsou využity všechny plochy ve městě, které by naopak pro zástavbu použity být měly. Proto nechceme, aby byl nový územní plán v této podobě schválen. Podepsat je to možné v prodejně Lokálka na Pernštýnském náměstí.
Co je špatně, čtěte podrobněji dále.

Jihovýchodní obchvat Pardubic je potřebný. Propojka ovšem ne

Jihovýchodní obchvat Pardubic je potřebný. Propojka ovšem ne
28. června 2018

Hlavní argument, který používají propagátoři výstavby tzv. "propojky přes lokalitu Červeňák", tedy přes bývalý vojenský prostor na pardubické Vinici,je tvrzení, že jihovýchodního  obchvatu, který by toto území mohl dopravně obsloužit, se dočkáme nejdříve za deset  nebo více let.Opak je pravdou, což dokazuje i vyjádření Bohumila Vebra, ředitele pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR,  který potvrdil,že je již na obchvat zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, kde jsou zapracovány i všechny připomínky města.

Elektrárna nesplnila limity

Elektrárna nesplnila limity
3. června 2018

Chvaletická elektrárna nesnížila emise, jak slíbila, říká Greenpeace

Organizace Greenpeace kritizuje chvaletickou elektrárnu, že po třímiliardové rekonstrukci svých bloků dostatečně nesnížila vypouštění emisí. Vlastník elektrárny společnost Sev.en EC se brání tím, že modernizace ještě není hotová a aktuálně platné limity pro emise plní.

Modernizace dvou ze čtyř bloků elektrárny Chvaletice za zhruba tři miliardy korun měla být dokončena na konci roku 2016. Emise oxidů dusíku se díky tomu měly podle společnosti Sev.en EC snížit téměř o polovinu. To se ale zatím nestalo.

Greenpeace upozorňuje, že i přes velké investice elektrárna Pavla Tykače z obou opravených bloků dál vypouští emise, jejichž koncentrace překračují limity platné od roku 2020, což je u oxidů dusíku 200 miligramů na metr krychlový.