Den Země 2018

Komunální odpad končí na skládkách

14. dubna 2018

Skládkování je stále populární ve východních a jižních zemích Evropy: ve dvanácti státech EU končí na skládkách polovina nebo více komunálního odpadu, Česká republika je jedním z nich. Vyplývá to z dnešního infografu Evropského parlamentu ke zpracování odpadu. Recyklovat nebo kompostovat se v EU podle statistk daří 47 % komunálního odpadu. V severských státech hraje prim spalování a recyklace, skoro vůbec se tam neskládkuje. Recyklovat odpad se nejvíce daří v Německu a Rakousku. V období 2005 – 2016 bylo skládkování omezeno v Estonsku, Finsku, Slovinsku, Velké Británii, Irsku a také Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

Hledají se kndidáti na Ropáka roku a zelenou perlu 2017

1. dubna 2018

Hledají se kandidáti na Ropáka a Zelenou perlu 2017

 

Ekologové přijímají nominace na Ropáka už po šestadvacáté

Děti Země – Brno vyhlašují již 26. ročník ankety o antiekologický čin Ropák a 23. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla. Kandidáty může do půlnoci do neděle 8. dubna 2018 na jejich adresu či na jejich e-mail dz.brno@ecn.cz posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jména a důvod navržení, resp. citaci výroku. Formuláře pro vyplnění jsou i na stránce http://www.detizeme.cz/ropak.

Ropáka 2016 získal ministr dopravy Dan Ťok a Zelenou perlu 2016 poslanec za ČSSD Roman Váňa. Výsledky obou anket budou zveřejněny v pátek 27. dubna 2018 v 11 hodin na tiskové konferenci v Brně. Anketa Ropák je nejstarší novodobou anketou o nějakou významnou a mediálně známou anticenu. Antiekologický výrok bude vyhlášen po třiadvacáté!
ČR musí informovat Komisi o svých plánech v oblasti snížení znečištění vzduchu

30. ledna 2018

Na dnešním summitu Evropské komise s 9 členskými státy EU svolaném s ohledem na neplnění práva EU v oblasti limitů znečištění vzduchu, požádala Komise o dokončení návrhů...

Spalovna v Chotíkově potřetí bez územního rozhodnutí

13. prosince 2017

Dětem Země byl doručen šestý vítězný rozsudek, spalovna nemá i stavební povolení.

Místo vašeho oblíbeného parku supermarket?

27. března 2017

Poslanecká sněmovna projednává novelu stavebního zákona. A někteří poslanci navrhují úplné vyškrtnutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí.

Spalovna jedů zamítnuta

30. září 2016

Rozhodnutí krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které zamítá žádost společnosti AVE CZ o integrované povolení k přestavbě odstavené rybitevské spalovny na moderní velkokapacitní spalovnu nebezpečných odpadů, se podařilo Právu získat dřív, než kopie tohoto rozhodnutí doputují na pardubický krajský úřad, pardubický magistrát a další zainteresované instituce.

Břízy musely k zemi. V Tyršových sadech ovšem schnou i další stromy

25. září 2016

Dvě velké břízy už musely z okolí kavárny v pardubických Tyršových sadech zmizet. Byly nebezpečné svému okolí. Ovšem v nedávno opraveném parku uschly i další stromy. Jasné je, že kácet se bude i nadále.

Podepište petici za lepší ochranu alejí

4. února 2016

Konec zbytečného kácení stromů si přeje přes 34 000 lidí. A co Vy? Podepište petici! Společně můžeme zastavit úbytek alejí z naší krajiny.
Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy