Den Země 2018

V Pardubicích je možné dát do této středy podpis ke zmocnění zástupce veřejnosti, který se bude zabývat záborem půdy v novém územním plánu

V Pardubicích je možné dát do této středy podpis ke zmocnění zástupce veřejnosti, který se bude zabývat záborem půdy v novém územním plánu
2. července 2018

Město Pardubice pořizuje nový územní plán. Nelíbí se nám především to, že nový územní plán zabírá v nejbližším okolí Pardubic obrovské plochy orné půdy a zeleně a mění je na zóny pro výstavbu. A to v době, kdy zdaleka nejsou využity všechny plochy ve městě, které by naopak pro zástavbu použity být měly. Proto nechceme, aby byl nový územní plán v této podobě schválen. Podepsat je to možné v prodejně Lokálka na Pernštýnském náměstí.
Co je špatně, čtěte podrobněji dále.

Jihovýchodní obchvat Pardubic je potřebný. Propojka ovšem ne

Jihovýchodní obchvat Pardubic je potřebný. Propojka ovšem ne
28. června 2018

Hlavní argument, který používají propagátoři výstavby tzv. "propojky přes lokalitu Červeňák", tedy přes bývalý vojenský prostor na pardubické Vinici,je tvrzení, že jihovýchodního  obchvatu, který by toto území mohl dopravně obsloužit, se dočkáme nejdříve za deset  nebo více let.Opak je pravdou, což dokazuje i vyjádření Bohumila Vebra, ředitele pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR,  který potvrdil,že je již na obchvat zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, kde jsou zapracovány i všechny připomínky města.

Elektrárna nesplnila limity

Elektrárna nesplnila limity
3. června 2018

Chvaletická elektrárna nesnížila emise, jak slíbila, říká Greenpeace

Organizace Greenpeace kritizuje chvaletickou elektrárnu, že po třímiliardové rekonstrukci svých bloků dostatečně nesnížila vypouštění emisí. Vlastník elektrárny společnost Sev.en EC se brání tím, že modernizace ještě není hotová a aktuálně platné limity pro emise plní.

Modernizace dvou ze čtyř bloků elektrárny Chvaletice za zhruba tři miliardy korun měla být dokončena na konci roku 2016. Emise oxidů dusíku se díky tomu měly podle společnosti Sev.en EC snížit téměř o polovinu. To se ale zatím nestalo.

Greenpeace upozorňuje, že i přes velké investice elektrárna Pavla Tykače z obou opravených bloků dál vypouští emise, jejichž koncentrace překračují limity platné od roku 2020, což je u oxidů dusíku 200 miligramů na metr krychlový.

Přelomová studie

Přelomová studie
27. května 2018

Naše síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren a s OZE.

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie renomované konzultační společnosti Energynautics, kterou dnes na tiskové konferenci v Praze představil její hlavní autor Peter - Philipp Schierhorn. Studie Czech Power Grip Without Elektricity from Coal by 2030 vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost.

Český výtah ze studie najdete zde, celou studii v angličtině najdete zde

Životní prostředí

Životní prostředí
25. května 2018

Rada se shodla na pravidlech o odpadu a recyklaci.

Členské státy budou povinny zvýšit opětovné použití a recyklaci komunálního odpadu a splnit přitom závazné cíle. Rada dnes přijala balíček předpisů o odpadech, v němž jsou stanovena nová pravidla pro nakládání s odpady a právně závazné cíle pro recyklaci. Do 1. ledna 2025 budou muset členské státy zavést tříděný sběr textilu a nebezpečného odpadu domácností. Do 31. prosince 2023 bude biologický odpad buď tříděn odděleně nebo recyklován u zdroje (např. formou domácího kompostování). Balíček také obsahuje cíl pro snížení skládkování a stanoví minimální požadavky na všechny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Právní předpisy vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.

Vláda nesmí krizi lesů jen látat. Musí řešit nejen následky, ale hlavně příčiny.

Vláda nesmí krizi lesů jen látat. Musí řešit nejen následky, ale hlavně příčiny.
15. května 2018

Dnes projedná premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Jiří Milek a zástupci ministerstva průmyslu, dopravy i vnitra kritickou kůrovcovou kalamitu [1]. Hnutí DUHA žádá, aby nejednali jen o řešení následků lesní pohromy, ale především o systematickém obratu k trvale udržitelnému lesnictví.

K zákazu výjimek pro znečištění z uhelných elektráren

K zákazu výjimek pro znečištění z uhelných elektráren
15. května 2018

Velké uhelné elektrárny by mohly dostat na splnění nových limitů pro znečišťování ovzduší 4 roky navíc, ale splnit by je nakonec musely. Tento pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně ovzduší předložila předsedkyně poslaneckého Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti).

Aktivisté obviněni

Aktivisté obviněni
7. května 2018

Pardubice 4. května (ČTK) - Pěti lidem, kteří v roce 2016 s  ekologickou organizací Greenpeace protestovali proti prodloužení provozu elektrárnyChvaletice, policie zaslala obvinění z poškození cizí věci a z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. ČTK to dnes řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Piráti předložili kompromis pro elektrárny

Piráti předložili kompromis pro elektrárny
6. května 2018

Velké uhelné elektrárny by mohly dostat na splnění nových limitů pro znečišťování ovzduší 4 roky navíc, ale splnit by je nakonec musely. Tento pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně ovzduší předložila předsedkyně poslaneckého Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti).

Poslanci odmítli kompromis

Poslanci odmítli kompromis
29. dubna 2018

PRAHA [Hnutí DUHA a Greenpeace ČR]

Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279

Poslanci a poslankyně Výboru pro životní prostředí právě odhlasovali nesouhlasné stanovisko k již druhému kompromisnímu pozměňovacímu návrhu k novele zákona o ochraně ovzduší. Tento druhý, ještě kompromisnější návrh umožňoval uhelným elektrárnám získat výjimku z nových limitů pro znečišťování ovzduší, ale omezoval platnost takové případné výjimky maximálně do konce roku 2025 [1]. Teplárny v získání výjimky návrh nijak neomezoval, stejně jako elektrárny, které by fungovaly v omezeném režimu (60 dní v roce) a poskytovaly podpůrné služby.

Výbor pro životní prostředí odmítl regulovat provoz zastaralých velkých elektráren a přispět tím výrazně k lepšímu ovzduší už podruhé za sebou. V obou případech rozhodlo zejména spojenectví ANO a ODS.