Přírodní park Červeňák-odpověď Ministertsva obrany

Přírodní park Červeňák-odpověď Ministertsva obrany

Již od roku 1922 byl prostor jižně od města Pardubice využíván jako vojenské cvičiště a to až do roku 2003. Předpokládáme, že v průběhu let se zde vytvořila biologicky naprosto unikátní přírodní lokalita. Obdobou je přírodní památka Plachta v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá řízení o převodu pozemků na jiný subjekt, hrozí reálné nebezpečí rozparcelování tohoto území na stavební parcely. Navíc mají toto území protnout dvě silnice. To by s největší pravděpodobností znamenalo zánik tohoto území z hlediska přírodních hodnot.

Ze zvláštně chráněných živočichů byly identifikovány klínatka rohatá, listonoh letní a žábronožka letní.  Kromě těchto druhů se zde vyskytuje bohaté spektrum dalších živočichů, ať už hmyzu, obojživelníků nebo ptáků, jejichž výskyt ovšem není zmapován.

Rádi bychom zvýšili stupeň přírodní ochrany území a to návrherm na vyhlášení lokality přírodním parkem.