COREPER potvrdil revizi směrnice o energetické náročnosti budov

31. ledna 2018

Velvyslanci členských států EU dnes v rámci zasedání Rady potvrdili prosincovou dohodu mezi estonským předsednictvím a Evropským parlamentem ohledně revize směrnice o energetické náročnosti budov. Cílem směrnice je zvýšit energetickou účinnost budov a podpořit renovaci budov, jelikož budovy mají na svědomí 40 % celkové energetické spotřeby v EU. Kromě toho směrnice zavádí tzv. indikátor „chytrosti" budov, zjednodušuje kontroly topných systémů a vzduchotechniky a podporuje rozvoj elektromobility výstavbou parkovacích míst pro elektromobily. Návrh musí ještě formálně potvrdit Rada a Parlament. Směrnice začne platit 20 dní od zveřejnění v Úředním věstníku EU, přičemž lhůta pro provedení do vnitrostátních předpisů je 20 měsíců.

Zdroj: Evropská unie