AVE poslalo přepracovanou dokumentaci ke stavbě spalovny průmyslových odpadů v Rybitví

AVE poslalo přepracovanou dokumentaci ke stavbě spalovny průmyslových odpadů v Rybitví

OZNÁMENÍ

Přepracovaná dokumentace k záměru o posuzování vlivů na životní prostředí.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oznamuje, že je u něj k nahlédnutí přepracovaná dokumentace k záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předkladatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“

Do návrhu dokumentace lze nahlédnout od 30.9.2022 do 17.10.2022, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 na Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, Štrossova 44, Pardubice (3. patro), v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzováni vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice, do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce Pardubického kraje, dokumentace byla zveřejněna dne 29.9.2022, lhůta pro podání připomínek k dokumentaci tak uplyne v pondělí 31.10.2022.

Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://mzp.cz/eia , pod kódem záměru MZP493.