Cementárna Prachovice otevřela přírodovědnou naučnou stezku kolem lomu

Přírodovědná naučná stezka Cementárna Prachovice Cemex.

Zúčastnili jsme se osvětové akce k otevření naučné přírodovědné stezky kolem lomu Prachovice, patřícímu společnosti Cemex. Ta organizuje tradičně také Dny Země pro školy i veřejnost a spolupracuje s četnými přírodovědci např. z Pestrého Polabí a nebo geology z Vodních Zdrojů Chrudim. Měli jsme možnost pohovořit s vedením společnosti ohledně zabezpečení a environmentálních aspektech. Děkujeme za pozvání a za možnost ptát se. Rovněž zde byli zástupci Pardubického kraje, obce, škol, s kterými jsme se mohli v rámci toho potkat a navázat bližší spolupráci.