Černý den pro Pardubické životní prostředí, oznámil Jan Linhart 12.5.2023 po té, co Ministerstvo životního prostředí souhlasilo se spalovnou v Rybitví

Černý den pro Pardubické životní prostředí, oznámil Jan Linhart 12.5.2023 po té, co Ministerstvo životního prostředí souhlasilo se spalovnou v Rybitví

„Je to černý den pro pardubickou ekologii. Jsem zklamán. Seznámíme se s argumenty a zjistíme, co se dá dělat. Určitě budeme bojovat dál,“ uvedl Jan Linhart ze sdružení Zelená pro Pardubicko, který proti spalovně v Rybitví dlouhodobě bojuje.

Společnost AVE CZ se totiž přiblížila k modernizaci a fakticky opětovnému spuštění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na okraji Pardubic. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) oznámilo, že vydalo souhlasné stanovisko EIA, které je pro modernizaci zařízení klíčové.

Snaha společnosti AVE CZ vybudovat spalovnu nebezpečných odpadů na místě starého zařízení v Rybitví na návětrné straně Pardubic trvá už patnáct let. V pondělí ale firma obdržela to, o co vždy usilovala. Souhlas ministerstva životního prostředí.

To dospělo k závěru, že vliv spalovny na zdraví obyvatel bude tak malý, že ho lze akceptovat. Firma potřebuje před zahájením stavby získat integrované povolení a stavební povolení, což bude dlouhodobý proces. Zdolala ale hlavní překážku. MŽP známilo, že vydalo souhlasné stanovisko EIA, které je pro modernizaci zařízení klíčové.

Snaha společnosti AVE CZ vybudovat spalovnu nebezpečných odpadů na místě starého zařízení v Rybitví na návětrné straně Pardubic trvá už patnáct let. V pondělí ale firma obdržela to, o co vždy usilovala. Souhlas ministerstva životního prostředí.

To dospělo k závěru, že vliv spalovny na zdraví obyvatel bude tak malý, že ho lze akceptovat. Firma potřebuje před zahájením stavby získat integrované povolení a stavební povolení, což bude dlouhodobý proces. Zdolala ale hlavní překážku.

Společnost AVE CZ chce v Rybitví spalovat až 20 tisíc tun průmyslového a nemocničního odpadu za rok, což s dvoutýdenní odstávkou představuje ročně 7,5 tisíce provozních hodin.

Radní Pardubic pálení chemikálií na návětrné straně města dlouhodobě odmítají.

Pětačtyřicet podmínek

Ministerstvo vydání stanoviska vymezilo 45 podmínkami, jež musí investor splnit. „Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, jak z hlediska ochrany ovzduší, tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu,“ uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Splnění většiny podmínek nebude znamenat pro firmu překážku, ať už to je například dvoumetrový plot kolem areálu, anebo požadavek „zpřesnit údaje o periodicitě srážek“. Podle předložené dokumentace splňuje plánované zařízení všechny požadované emisní limity. Přesto ministerstvo jako jednu z podmínek stanovilo další snížení vlivů na ovzduší podle takzvaných nejlepších dostupných technik (BAT).

Investorovi uložilo směrovat další přípravu záměru k dodržení 50 procent hodnoty emisí spojených s BAT u látek znečišťujících ovzduší. Součástí závazného stanoviska je také omezení nepříznivých účinků hluku z nákladní dopravy, které ukládá příjem odpadů do spalovny od 7.00 do 20.00. Další podmínkou je autorizované kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku a z vyvolané dopravy.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/ave-cz-petice-nebezpecny-odpad-zivotni-prostredi-rybitvi-spalovna.A230516_724911_pardubice-zpravy_mvo