Červeňák bude sloužit rekreaci a sportu

Červeňák bude sloužit rekreaci a sportu

Celá oblast bývalého vojenského cvičiště, Červeňáku, kterou Pardubice získaly v letech 2017 a 2019 od státu, získá status městské rekreační zóny. Umožní to dodatek ke smlouvě mezi městem a ministerstvem obrany.

Pardubice tak oficiálně získaly nové místo pro rekreaci a sportování. Stane se jím Červeňák, tedy místo na břehu Chrudimky v jižním cípu města, které po dlouhá léta okupovala armáda a její železniční pluk.

Poslední, co bránilo vyhlášení rekreační zóny, byl už dávno odložený plán na stavbu silniční spojky z Višňovky do Pardubiček. S ním na začátku svého prvního funkčního období přišlo hnutí ANO v čele sprimátorem Martinem Charvátem.

Ten tak chtěl ulevit dopravě ve středu města a vybudovat novou cestu k nemocnici. „Vzhledem k tomu, že jihovýchodní obchvat, byť se o jeho vybudování město intenzivně snaží, je otázkou několika (spíše více) dlouhých let, domnívám se, že vybudování propojky nebude neefektivním plýtváním,“ řekl na jaře 2017 Martin Charvát.

Možný projekt však hned v zárodku bombardovali především ekologičtí aktivisté a nakonec byli úspěšní. 

„Propojku považuji za nekoncepční a neefektivní dopravní řešení a záměr, který je v rozporu s mnoha veřejnými zájmy. Ujišťuji vás, že jsem připraven bránit výstavbě propojky všemi dostupnými právními prostředky,“ reagoval tehdy dnešní zastupitel Pardubic Jakub Kutílek ze Strany zelených.

Vedení města tak od plánu na silnici pomalu vycouvalo a celý proces zastupitelé uzavřeli, když schválili dodatek, který „očistil“ část území od závazku města vybudovat na něm zmíněnou silniční propojku.

Náhradu za propojku má zařídit jihovýchodní obchvat

„Od roku 2017, kdy byla smlouva uzavřena, ale Ředitelství silnic a dálnic urychlilo přípravy výstavby jihovýchodního obchvatu, který zajistí potřebnou dopravní obslužnost a propojení obou částí města. Územní rozhodnutí už bylo v srpnu loňského roku vydáno a stavba propojky, která by protínala území Červeňáku, tak postrádá smysl,“ uvedl primátor Charvát s tím, že podle něj se zlou dopravní situaci v centru města v dohledné době podaří vyřešit jinak, než původně se svým týmem zamýšlel. 

„V době, kdy jsme o propojce uvažovali, byla stavba obchvatu v nedohlednu a silnice byla z pohledu města jedinou možností, jak zlepšit dopravní dostupnost například nemocnice, pro ty, kteří přijíždějí z jižní strany města, a jak ulevit centru města od části dopravy,“ dodal Charvát.

Pardubice získaly území vojenského prostoru Červeňák od ministerstva obrany formou bezúplatného převodu na základě dvou smluv v letech 2017 a 2019. 

Nyní se už jen čeká na schválení zrušení závazku ministerstvem financí a zveřejnění v registru smluv. Pokud by ke změně smlouvy dodatkem nedošlo, hrozily by městu za nedodržení závazku finanční sankce.

Celá oblast bude fungovat jako městská rekreační zóna

„Dodatkem bude ze smlouvy vyjmut závazek města vybudovat propojku a bude sjednocen účel využití všech pozemků jako celistvé rekreační městské zóny,“ doplnil náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO, do jehož gesce spadá i péče o životní prostředí, tedy i Červeňák. Jeho území má rozlohu zhruba 19 hektarů a město jej nesmí komerčně využívat.

V budoucnu by si mělo, i podle přání obyvatel Pardubic, udržet přírodní charakter a zůstat volnou přírodou v těsné blízkosti centra sloužící k relaxaci, odpočinku i poučení obyvatel města. V loňském roce město opravilo první ze dvou mostů, které spolu s pozemky získalo, a zajistilo tak průchodnost Červeňáku pro pěší i cyklisty. S vjezdem motorových vozidel, s výjimkou vozů IZS, se nepočítá.

„Do údržby travnatých ploch, ale například i obnovy zaniklého mokřadu se pustili členové Českého svazu ochránců přírody Pardubice. O dalších změnách v areálu rozhodne územní studie, na které město spolupracuje s Iniciativou Přírodní park Červeňák. Studie by měla jasně stanovit, jaké bude využití této lokality či jaké úpravy budou v území provedeny,“ dodala mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/pardubice-lokalita-cervenak.A210203_592547_pardubice-zpravy_skn