Chvaletice mají čas na udělení výjimky jen pár týdnů, úřad Pardubického kraje elektrárně posečká

Chvaletice mají čas na udělení výjimky jen pár týdnů, úřad Pardubického kraje elektrárně posečká

14. srpna 2021  9:39

Elektrárna Chvaletice nebude muset od středy 18. srpna dodržovat nové přísnější limity pro vypouštění škodlivin, které začnou platit v EU. Pardubický krajský úřad počká, zda elektrárna nezíská pravomocné rozhodnutí o výjimce z emisních stropů. Dostane čas jen v řádu týdnů.
Elektrárna Chvaletice žádala o emisní výjimku už třikrát.

„Podle obdržené metodiky ministerstva životního prostředí je v odůvodněných případech akceptovatelné poskytnutí dodatečného časového prostoru pro dokončení probíhajících řízení, a to v řádu jednotek týdnů,“ uvedl mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje Dominik Barták.

Provozovatel elektrárny Sev.en EC požádal o výjimku z limitů už v roce 2019, ale rozhodování krajských úřadů a ministerstva životního prostředí stále není uzavřeno. 

Proti rozhodnutí krajských úřadů se vždy úspěšně odvolaly ekologické organizace. Na konci července získala elektrárna znovu výjimku, ale proti rozhodnutí úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje přišlo další odvolání. 

„Jsme jediná elektrárna v Česku a možná i v Evropě, která dostala emisní výjimku už třikrát – jednou od krajského úřadu v Pardubicích a dvakrát od krajského úřadu v Olomouci,“ sdělil před časem generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

O výjimce tak bude znovu rozhodovat ministerstvo životního prostředí, tentokrát již potřetí.

Krajský úřad soudí, že je správné počkat

Kvůli výjimce by podle ekologů mohly Chvaletice vypustit nad limit přes 1234 kg toxické rtuti a 1157 tun oxidů dusíku. 

„Výjimka pro Chvaletice byla tak dlouhá a troufalá, že ji ministerstvo už dvakrát zrušilo. Deadline pro získání výjimky je přitom už příští středu. Je tedy vrcholně nepravděpodobné, že by do té doby elektrárna řádnou výjimku získala,“ uvedl tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek a dodal, že do případného udělení výjimky by pro elektrárnu Chvaletice měly platit nové emisní limity. 

Krajský úřad stejně jako ministerstvo životního prostředí však soudí, že je správné počkat, zda elektrárna pravomocnou výjimku nezíská. Ministerstvo uvádí příklad z minulosti, kdy při implementaci závěrů o BAT pro sklářský průmysl došlo rovněž k prodlevám oproti čtyřleté lhůtě a žádné postihy pro provozovatele nepřišly. 

„Pokud je předpoklad, že správní řízení o udělení výjimky nebude dokončeno v dohledné době, lze zvážit zahájení řízení z moci úřední, které by uvádělo ‚provizorně‘ závazné podmínky provozu do souladu s BAT do doby rozhodnutí o výjimce,“ uvedl krajský mluvčí Barták. 

„Žádné politické zásahy,“ říká krajský radní

Krajský radní odpovědný za životní prostředí Miroslav Krčil s postupem úřadu souhlasí s vysvětlením, že v případě schvalování emisní výjimky jde o záležitost odbornou a ne politickou. 

„V tomto duchu jsem hovořil například také se zástupci Chvaletic, kteří si nepřejí, stejně jako já, žádné zásahy politické ani zásahy nátlakových skupin do rozhodovacího procesu správních orgánů,“ řekl.

Nové evropské emisní limity, takzvané Závěry o BAT, vstoupí v účinnost 18. srpna. Do té doby musí mít všechny uhelné elektrárny buď pravomocně udělenou výjimku, nebo v rámci povolení stanoveny nové přísnější limity. Ekologické organizace očekávají, že výjimka pro Chvaletice nabude právní moci až letos na podzim, a to jen v případě, že ji ministerstvo znovu nezamítne.

Elektrárna naopak předpokládá, že pravomocnou výjimku získá včas. „Očekáváme, že do 18. srpna 2021 bude rozhodnutí vydáno a že plně zohlední a podpoří naše stanoviska, která jsou zcela v souladu s metodikou EU a ČR,“ uvedl mluvčí Elektrárny Chvaletice Petr Dušek.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/elektrarna-chvaletice-emise-limity-vyjimka-krajsky-urad.A210813_153932_pardubice-zpravy_lati