Čísla u studie emisí SPALOVNY V RYBITVÍ nesedí, tvrdí expert. Vše je v pořádku, soudí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Čísla u studie emisí SPALOVNY V RYBITVÍ nesedí, tvrdí expert. Vše je v pořádku, soudí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odborník Antonín Novák tvrdí, že čísla škodlivin, která ukazuje rozptylová studie spalovny odpadu v Rybitví, nejsou správná. Podle ministerstva životního prostředí ale prošla detailní kontrolou.

Město Pardubice, senátorka Miluše Horská, starostové dotčených obcí i odborná veřejnost se ještě snaží vymazat scénář, který v podobě kladného posouzení vlivu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví na životní prostředí (EIA) dává velkou šanci na její spuštění.

Výše uvedení, kteří bojují za zrušení spalovny, přišli s tím, že ministerstvu životního prostředí (MŽP) byly firmou AVE CZ předloženy špatné údaje. To ale MŽP odmítá.

kontrolou.

Údajný nesoulad objevil v takzvané rozptylové studii, která informuje o tom, jak bude spalovna znečišťovat okolní prostředí, Antonín Novák, jenž dříve pracoval jako kontrolor látek ohrožující ovzduší ve Výzkumném ústavu v Rybitví. Zaměstnání pak opustil, cítil se být tlačen k podvrhům. Teď si myslí, že jeden takový odhalil u firmy AVE CZ, která chce spalovnu znovu spustit.

„Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko na základě falešné rozptylové studie,“ řekl Novák.

Rozptylový model se počítá pro nejvyšší koncentraci, která může být v komínu, což je emisní limit. Rozptylová studie na spalovnu v Rybitví sama uvádí, že u benzoapyrenu je problém už nyní. Za stávajících podmínek je jeho emisní limit překračován. Čísla prý nesedí.

„V případě benzoapyrenu se tam neobjevil limit 0,2 miligramu na metr krychlový, což se běžně objevuje, ale je tam hodnota dvacetitisíckrát menší. Když se to převede na nanogramy je to 200 000 nanogramů, oni dali jen 10 nanogramů. Díky tomu dostalo AVE CZ příspěvky na různých místech zanedbatelné,“ řekl Novák, který údajné nesrovnalosti objevil, když v rozptylové studii zkoumal, jakou koncentraci bude mít ústí komína.

„Tehdy jsem tam nenašel standardní emisní limit 0,2 miligramu, což je emisní limit, ale 10 nanogramů,“ řekl Novák. Toho se nyní tábor bojovníků za zrušení spalovny chytil. „Ministerstvo by mělo obrátit svůj záměr, jde to proti předpisům samotného ministerstva,“ řekl Novák.

Legislativa není dostatečná, tvrdí senátorka

Jenže ministerstvo životního prostředí už tento argument znalo a o přehodnocování EIA nechce slyšet.

„Stejný argument už byl vznesen na projednání petice proti spalovně v Senátu 6. června a byl zpracovateli rozptylové studie detailně vysvětlen jako nesprávný a chybný. Rozptylová studie prošla během procesu EIA detailní kontrolou jak ze strany MŽP, tak zpracovatele posudku i Krajské hygienické stanice. Ministerstvo, stejně jako Krajská hygienická stanice, vydaly z hlediska správnosti údajů i celkových vlivů na ovzduší, veřejné zdraví a hlukovou situaci (a všechny další složky životního prostředí) souhlasné stanovisko. K jeho změně tedy není žádný důvod,“ řekla mluvčí MŽP Veronika Krejčí.

Jistou naději vkládají bojovníci proti spalovně do zdlouhavého připomínkového řízení, během něhož má společnost AVE CZ doplnit připomínky, které ministerstvo životního prostředí ke spalovně má. I proti vyjádření o EIA je možné podat odvolání, ovšem až v navazujícím řízení, což není pro boj proti spalovně dobré.

„Nemáme dostatečnou legislativu, která by řešila spalování nebezpečného odpadu. Ta je v České republice opravdu ‚na vodě‘. Na velkém plénu Senátu se bude celá věc projednávat. My senátoři nemůžeme této situaci zabránit, chceme ale vyvolat debatu, aby se ministerstvo a vláda ke spalovně vyjadřovaly,“ řekla senátorka Miluše Horská. O spalovně by senátoři měli hovořit do konce roku.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/spalovna-odpad-nebezpecny-legislativa-benzoapyren-mzp-horska.A240702_144030_pardubice-zpravy_skn