Dnes 23.3.2022 se bude projednávat ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PARDUBIC, v KC Hronovická

Dnes 23.3.2022 se bude projednávat ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PARDUBIC, v KC Hronovická

Dnes ve středu 23.3.2022 večer se budou moci lidé z Pardubic vyjádřit k návrhu nového územního plánu.

https://pardubice.eu/novy-uzemni-plan-mesta-pardubice

Dají se očekávat desítky námitek a docela vzrušená atmosféra. Klid nebude ani o den později na mimořádném zasedání zastupitelů, kteří se k návrhu také vyjádří. Politici z hnutí ANO už oznámili, že s ním mají problém.

Územní plán Pardubic. Klíčový dokument, který ovlivní podobu krajského města v dalších desítkách let. Ale také rozbuška, která vyhrocuje vztahy mezi hlavními koaličními stranami na radnici. Ostatně lidé z ODS při podepisování smlouvy s hnutím ANO trvali na tom, aby přípravu nového územního plánu měla pod palcem jejich strana.

A to se také stalo. Za plán je odpovědný náměstek primátora Petr Kvaš z ODS. Ten se dostal pod tlak naposledy na posledním jednání zastupitelstva, když ho politici z ANO začali zkoušet z navrženého dokumentu. 

„To jako myslíte vážně, že jste to zatím neviděl?“ vystartoval na Kvaše šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal.

Náměstek se hájil tím, že si chce vše nastudovat až před samotným veřejným projednáním. A jasné už je, že si musí počínat pečlivě. Čeká se totiž velký politický střet, který slibuje i svolání mimořádného zastupitelstva, které bude mít jediný bod - nový územní plán. To se bude konat ve čtvrtek od 18 hodin.

Do čela kritiků se postaví bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která měla územní plán na starosti před Kvašem. 

„Navržený plán se mi vůbec nelíbí. Byla bych ochotná skousnout, že město nenabídne investorům další rozvojové plochy, ale co nejsem schopná tolerovat, jsou nesmyslné výškové limity u budov,“ řekla Dvořáčková.

Limity vadí ANO třeba na Cihelně nebo Hůrkách

Jako příklad uvádí tři lokality, kde by nové domy nemohly být nijak výrazně vysoké. Cihelnu, ulici S. K. Neumanna a Hůrka. 

„Nevím, proč zpracovatel dramaticky upravil možnou výšku budov. Třeba na Cihelně by mohly vyrůst maximálně pětipatrové domy. Na Vinici, kde už investor postavil několik vysokých činžáků, má nově platit limit 21 metrů, tedy nějakých 6 až 7 pater. Což vůbec nedává logiku, když už nyní tam stojí desetipatrové domy,“ dává příklad Dvořáčková, která chce zároveň s klubem ANO návrh v tomto bodě upravit. 

„Rozumím tomu, že se chrání před zastavěním zelené území. Ale když už tam ten dům bude stejně stát, tak je ideální toho využít a postavit pater co nejvíce. Díky tomu by se mohly snížit i ceny bytů nebo by aspoň už tak nestoupaly,“ dodala.

Ovšem výška budov bude jen jeden ze sporných bodů. Další se bude jistě týkat i vnitrobloku u Sakařovy ulice, ve kterém chce i přes odpor tamních lidí investor postavit další činžák

Hrát se bude i o rozvojové plochy. Pro majitele pozemků je ohromný rozdíl, jestli na mapě je jejich parcela v území určeném pro zeleň, či v tom, kde se dá stavět. Jde jim o miliony korun.

Projednání se koná tuto středu v Kulturním domě Hronovická

„Na městském webu je k nahlédnutí upravený návrh nového územního plánu města. Veřejnost se tak může seznámit s aktualizovanou podobou dokumentu, kterým se bude v dalších letech řídit územní rozvoj města,“ uvedla mluvčí radnice Alexandra Tušlová s tím, že veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 23. března od 16 hodin v Kulturním domě Hronovická.

Cílem magistrátu je podle náměstka Kvaše vytvořit takovou podobu územního plánu, která kromě přiměřeného rozvoje města zohlední i veřejný zájem, zájem samosprávy, občanů i soukromých vlastníků nemovitostí. 

„Územní plán je také prvním dokumentem, do kterého musíte nahlédnout, pokud chcete zjistit, pro jaké účely lze daný pozemek využít. Už je možné pro bližší informace navštívit odbor hlavního architekta, zároveň zde budou mít zájemci možnost nahlédnout do tištěné verze návrhu územního plánu a případně jej prokonzultovat s pracovníky odboru,“ uvedl náměstek Petr Kvaš z ODS.

Nyní běží lhůta, během které lze podat případné připomínky či námitky k měněným částem návrhu územního plánu. Konečný termín pro jejich podání je 30. března letošního roku. 

„Dalším krokem bude vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek. Výsledky vyhodnocení rozhodnou o dalším postupu při pořízení. Připomínky a námitky je nutné podat písemně a doručit na adresu Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice,“ dodala Alexandra Tušlová.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/uzemni-plan-ods-namestek-kvas-dvorackova-vyskove-domy.A220321_656512_pardubice-zpravy_skn

 

A Hloupý plán zde: http://mestonakole.eu/hloupyplan/