Havlíčkovy sady ve Vysokém Mýtě prošly unikátní obnovou.

Havlíčkovy sady ve Vysokém Mýtě prošly unikátní obnovou.

Město Vysoké Mýto se před deseti lety pustilo do jedinečného projektu – obnovy historických parků, které ze všech stran obklopují městské centrum. Posledním z nich byly Havlíčkovy sady.

Havlíčkovy sady vznikly v roce 1900 z iniciativy okrašlovací jednoty jako promenádní park, kde probíhaly koncerty a hrála vojenská hudba. Protkávaly ho parkové cesty, jež společně s dřevinami, květinami a centrálním vodním prvkem v podobě kruhovitého jezírka s vodotryskem vytvářely příjemná zákoutí s lavičkami, které lákaly k posezení.

Dispozice cest byla v průběhu následujících desetiletí výrazně pozměněna, velká část záhonů a výsadeb zanikla, objevily se nekoncepční dosadby i neadekvátní povrchy a vybavenost. Park ztratil svoji původní setkávací funkci, podobu i atmosféru.

Revitalizací Havlíčkových sadů dokončilo město Vysoké Mýto obnovu historických parků, které tvoří prstenec zeleně kolem centra města. S úpravami se začalo přibližně před deseti lety a použily se jednotné principy. Postupně tak probíhá unikátní obnova systému historických parků jednoho města.

Vytvoření a především dochování hradebního parkového prstence lemujícího historické centrum Vysokého Mýta jednoznačně představuje významnou historickou hodnotu a nemá v regionálním kontextu srovnání.

Proměna zahrnovala úpravu zeleně, ošetření a výsadbu stromů i barevných květinových záhonů. Dále byly upraveny cesty respektující historický charakter místa (žulové kostky, mlatové povrchy).

Kompletně obnoven byl rovněž mobiliář. Hlavním středobodem parku je nová fontána, která umocňuje důležitost a autenticitu půvabného místa. Díky citlivé revitalizaci se tak do parku pomyslně vrátila část jeho původní podoby a jeho společenská funkce. Park tak nyní opět slouží i jako místo setkávání, zastavení či krátkého odpočinku.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.

Zdroj: https://www.idnes.cz/bydleni/rekonstrukce/vysoke-myto-fontana-park-havlickovy-sady-vylet-doma-dnes.A240406_130538_dum_osobnosti_web