Kácení v PR Maštale zastaveno a nalezeno řešení jiné

Kácení v PR Maštale zastaveno a nalezeno řešení jiné

Dopisem ze dne 1. 4. 2020 byla podána žádost o výjimku pro zpřístupnění porostů v míře nezbytně nutné pro zpracování nahodilé těžby (kůrovcové kalamity v porostních skupinách na pozemku v k. ú. Bor u Skutče a na pozemku v k. ú. Nové Hrady u Skutče) spočívající v úpravě terénu a vykácení pruhu stromů bránících průchodnosti těžební technice. Jednalo se o přibližovací linku o šíři 3,5 až 4 m širokou v délce cca 300 m - zásahdo půdního povrchu v délce 100 m v přírodní rezervaci Maštale. OOP jako příslušný orgán ochrany přírody vedl řízení o povolení výjimky ze zákazu hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie dle § 43 odst. 1 zákona (přesný rozsah záměru obsahovalo opatření Oznámení o zahájení řízení (č. j. 28356/2020 ze dne 6. 4.2020). Bylo vedeno řízení a byly činěny kroky pro rozhodnutí ve věci. Účastníky řízení se staly spolky ZO ČSOP Rybák Svitavy, Chráníme stromy, z. s., a Zelená pro Pardubicko, z. s. Vzhledem k závěrům místního šetření ze dne 5. 5. 2020, kde žadatel navrhl vyklizení dřevní hmoty po nahodilé těžbě nad Kupadly jinou cestou a souhlasil se zkrácením původně navrhované linky po problematické místo skalního výstupku u meandru Prosečského potoka, shledal OOP, (Pardubický kraj), žádost bezpředmětnou a řízení zastavil.