Krajský úřad v Pardubicích v pátek vydal rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro elektrárnu Chvaletice. Ta stále nezískala pravomocnou výjimku z emisních limitů

Krajský úřad v Pardubicích v pátek vydal rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro elektrárnu Chvaletice. Ta stále nezískala pravomocnou výjimku z emisních limitů

Krajský úřad v Pardubicích v pátek vydal rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro elektrárnu Chvaletice. Ta stále nezískala pravomocnou výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť, před rokem ji zrušil soud. Přísnější normy přitom platí od srpna 2021. Obsah rozhodnutí je však neveřejný, nejdříve se s ním musí seznámit elektrárna.

Krajský úřad řízení o změně integrovaného povolení přerušil koncem února, začátkem května se k němu vrátil. Dne 5. května úřad oznámil elektrárně pokračování v řízení prostřednictvím datové zprávy, písemnost byla doručena ve lhůtě deseti dnů. Elektrárna měla možnost se podle správního řádu ve lhůtě do 15 dnů od obdržení oznámení o pokračování řízení seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, tedy do 30. května.

Na konci lhůty zaslala své vyjádření, které musel úřad prostudovat, protože z něj vyplynuly nové závažné skutečnosti. Na vydání rozhodnutí stanovilo ministerstvo životního prostředí úřadu termín do 22. května, naléhaly na ně také ekologické organizace. Kdy rozhodnutí nabude právní moci, zatím není jisté.

„Dnem odeslání rozhodnutí běží účastníkovi řízení lhůta v délce deseti dnů pro vyzvednutí oznámení z datové schránky. Po uplynutí lhůty pro podání odvolání proti vydanému rozhodnutí, tedy po 15. dni od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi řízení, bude informace o vydaném rozhodnutí zveřejněna na úřední desce Pardubického kraje. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno v informačním sytému ministerstva životního prostředí,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Elektrárna se může proti rozhodnutí odvolat k ministerstvu. Pokud by neuspěla, může se obrátit na soud. Elektrárna o výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku usiluje několik let. Žádost podala na konci roku 2018, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nemá. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Provozovatel elektrárny proti rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek.

Elektrárna nedávno uvedla, že zatím testuje novou technologii na snížení emisí rtuti. Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by podle svého vyjádření investovat další vysoké částky, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí.

Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší. Elektrárna tvrdila, že pokud výjimku nezíská, bude muset výrobu ukončit, což by ohrozilo stabilitu energetické sítě. Za loňský rok elektrárna vykázala čistý zisk přes miliardu korun.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/pavel-tykac-greenpeace-povoleni.A230623_134255_pardubice-zpravy_mvo

 

Provozovatel elektrárny, společnost Severní energetická, dostal výjimku na šest let, během kterých firma chtěla provoz zařízení zmodernizovat tak, aby splnilo normy. Rozhodnutí následně soud ale zrušil a věc vrátil opět na ministerstvo. Hnědouhelná elektrárna tak ani po pěti letech jednání nemá platnou výjimku na vypouštění škodlivin. Do vzduchu se dostává více emisí, než dovolují nové evropské limity, které platí od roku 2021.

Přísnější limity po chvaletické elektrárně mohl vyžadovat i Krajských úřad Pardubického kraje, a to pomocí integrovaného povolení. Krajští úředníci ale na začátku března rozhodli, že řízení s elektrárnou odloží. Rozhodnutí tak nakonec padlo až dnes.

 I kdyby Pardubický kraj rozhodl v neprospěch elektrárny, neznamená to v žádném případě odstavení zařízení. Ta se proti rozhodnutí krajského úřadu může odvolat k ministerstvu.

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/pardubicky-kraj-emisni-limity-pro-elektrarnu-chvaletice-tykac.html