Nechránit zdravé vzrostlé stromy je nezodpovědné

Nechránit zdravé vzrostlé stromy je nezodpovědné

Předseda spolku Zelená pro Pardubicko Jan Linhart doufá, že se podaří nalézt řešení, které by zachránilo stromy v ulici K Vápence.

O skácení 35 líp požádalo město Pardubice v rámci investiční akce Stavba Terminálu JIH spojená s rekonstrukcí komunikace K Vápence. Jedná se o oboustrannou alej tvořenou hlavně lípami srdčitými. Lípy jsou dle posouzení dendrologa většinou v dobrém zdravotním stavu, z posuzovaných 43 stromů je navrženo k odstranění pouze 8 ks. Dle vyjádření manažera projektu je společenská hodnota stromů v aleji odhadnuta na 600 tisíc korun. Dle mého názoru se jedná o jednu z nejkrásnějších alejí v Pardubicích, která má padnout proto, že projektanti neuměli navrhnout realizaci potřebných úprav komunikace K Vápence tak, aby zachránili alespoň část lip, když ne všechny. Bohužel vedení města nezadalo jasný požadavek na ochranu lip a projektant toho využil. Nejedná se o první případ, kdy někteří městští politici mají před volbami plná ústa slibů, kolik vysadí stromů, ale jak se říká, slibem nezarmoutíš. Určitě by stačilo chovat se ke stávající zeleni s úctou a pokorou. Jako příklad, že lze stromy chránit a zachránit, může sloužit lipová alej v Palackého ulici od nádraží, která měla být také vykácena a nakonec byla zachráněna tlakem ekologických aktivistů.
Nechránit zdravé vzrostlé stromy  je v době klimatické krize nezodpovědné nejen vůči obyvatelům města. Za pokácené stromy je sice navržena náhradní výsadba 18 kusů méně vzrostlých stromů a  záhony trvalek. Jsem toho názoru, že tato opatření nikdy nenahradí ekologickou újmu, která vznikne vykácením lip.
Doufáme, že řešení, které by zachránilo stromy, se podaří nalézt i v ulici K Vápence. Jsme přesvědčeni o tom, že řešení rozhodně existuje. Pobouření občané již spouštějí k záchraně aleje petici.
ing. Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko

Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/nechranit-zdrave-vzrostle-stromy-je-nezodpovedne-20201020.html