Otevřený dopis Univerzitě Pardubice ke kácení stromů kvůli ceduli s nápisem

Otevřený dopis Univerzitě Pardubice ke kácení stromů kvůli ceduli s nápisem

Dnes odeslal spolek Chráníme stromy s podporou Zelená pro Pardubicko, ČSOP Pardubice a zastupitelem Filipem Sedlákem otevřený dopis panu rektorovi univerzity, ve kterém ho žádáme, aby zabránil zbytečnému kácení lípy u univerzitní knihovny. Možná se divíte, proč takový křik kolem kácení jednoho stromu v místě, kde v posledních měsících bylo z důvodu stavební činnosti vykácena řada dalších stromů. Přečtete si prosím níže text našeho otevřeného dopisu, prohlédněte si fotografie a případně se seznamte s celým případem zde: https://docs.google.com/document/d/1q0avxbp1k2rU5z9I3F6PAqYbg_hYX2yC/edit?usp=sharing&ouid=111344453500860226161&rtpof=true&sd=true . Snad to pak bude pochopitelné. A prosím - pomozte i vy chránit přírodu nejen tu divokou, ale i tu obyčejnou, domácí v obcích a městech. Zaslouží si to. Děkujeme.
________________________________________
Vážený pane profesore!
Obracíme se na Vás nejen jménem našeho spolku ale i jménem členů několika dalších ekologických iniciativ a níže podepsaných tímto otevřeným dopisem.
Zjistili jsme, že z důvodu stavby rámu s nápisem UNIVERZITA PARDUBICE u univerzitní knihovny má být skácena lípa. Není to žádný starý vzácný strom, ale je to strom zdravý a snad má šanci přežít i masivní stavební činnost ve své blízkosti. To jediné, co lípu nyní ohrožuje, je onen plánovaný rám s názvem Univerzity a návrh Vaší školy na její pokácení. Důvodem kácení je, že se plánovaný „rám“ ve velikosti zhruba 13 x 3 metry nevejde mezi sloup trakčního vedení a lípu.
Seznámili jsme se s celou situací a myslíme si, že věc je řešitelná jinak a velmi jednoduše. Plánovaný rám s nápisem by se mohl o pouhých 60 cm zkrátit. Právě o tolik totiž údajně rám zasahuje do kořenů a koruny stromu. Domníváme se, že tato drobná změna, kterou nikdo z kolemjdoucích nepostřehne, za záchranu stromu stojí a myslíme si, že velkolepost onoho rámu tím nijak zásadně neutrpí. A jak jsme zjistili, rám zatím není vyroben – existuje pouze jeho návrh na papíře. Věříme, že dobře chápete, že by nepřispívalo k pověsti vysoké školy, která mimo jiné vychovává odborníky pro oblast ochrany životního prostředí, kdyby se přímo u ní skácel strom proto, že nešel zmenšit o necelých 5 % informační panel s jejím názvem.
Prosíme Vás proto, abyste se i v zájmu dobrého jména Univerzity zasadil o to, že bude projekt „rámu“ upraven tak, aby mohly vedle něj zůstat všechny stromy, které tam dosud rostou.
S úctou
MUDr. Miroslav Seiner, Alena Pikaliová, Jaroslav Svoboda, Chráníme stromy z.s.
Mgr. Ivan Hoza, Český svaz ochránců přírody Pardubice
Ing. Jan Linhart, Zelená pro Pardubicko z.s.
Mgr. Filip Sedlák, člen Zastupitelstva města Pardubic a Zastupitelstva městského obvodu I