Pardubice a okolní obce zvažují soudní spor kvůli spalovně v Rybitví

Pardubice a okolní obce zvažují soudní spor kvůli spalovně v Rybitví

Město Pardubice zvažuje, že se obrátí kvůli plánované spalovně nebezpečných odpadů na soud. Firma AVE CZ o modernizaci a zprovoznění zařízení v Rybitví usiluje od roku 2006. Projekt si místní lidé nepřejí. Možnosti soudního sporu teď prověřují městští právníci. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

"Připravujeme si podklady, materiály, aby to mělo šanci na úspěch. Chtějí se k tomu připojit i okolní obce," řekl Nadrchal. Do dvou týdnů by podle něj mohlo právní oddělení města vydat stanovisko, zda je soudní cesta optimální.

Na město se nedávno obrátil Miroslav Rubeš, který proti spalovně bojuje od počátku, byl inspektorem pro životní prostředí i komunálním politikem. Pardubice mohou podle Rubeše, který spolupracuje s právníkem, podat přezkumné řízení směřované k ministrovi životního prostředí. Nebo jít soudní cestou a napadnout stanovisko ministerstva. "Podle mě je to snadno napadnutelné," řekl.

Projekt spalovny získal v květnu důležité kladné stanovisko vlivu na životní prostředí a může pokračovat v přípravě, radnice by například měla podat žalobu, řekl Rubeš ČTK. "Už je to pět měsíců, co firma dostala souhlasné stanovisko, to je nejvyšší čas něco dělat. Město se mohlo vyjádřit hned druhý den. Spalovna by tady neměla být. Proti tomu bojuji 16 let," řekl Rubeš.

Právníci původně městu soudní cestu nedoporučili. Proti EIA není možné se odvolat, odvolání je možné podat až v následujících řízeních, u stavebního povolení a integrovaného povolení. "Naši právníci se domnívají, že z tohoto důvodu by nám to soud vrátil," řekl Nadrchal.

Přezkumné řízení je nejspíš cesta, jak rozhodnutí vlivu na životní řízení zpochybnit. Pokud se přímo nezapojí město, je možné, že do soudního sporu vstoupí okolní obce, které spalovnu také nechtějí. Nadrchal se ale obává toho, aby to nebylo kontraproduktivní.

"Mám ale jednu obavu, EIA byla vydaná s podmínkami, některé z nich jsou poměrně přísné a možná nesplnitelné. Znamenají třeba spolupráci s Rybitvím, které bylo zásadně proti projektu. Bojím se, že třeba EIA zrušíme a vrátíme to na začátek a ministerstvo to pak vydá znovu bez takto přísných podmínek," řekl Nadrchal.

Rubeš opakovaně vysvětluje, že spalovna zhorší ovzduší a ohrozí zdraví lidí, škodlivých látek bude vypouštět řadu, k tomu navíc limity jsou v krajském města převyšovány jinými znečišťovateli už dávno, uvedl.

"Firma ví, že například u vysoce karcinogenního benzoapyrenu je překračován roční imisní limit na Pardubicku, ale další jeho zvýšení je podle ní pro zdejší občany akceptovatelné. To je úplná nehoráznost, přímo nemravné," řekl Rubeš.

Spalovnu v minulosti vlastnila Synthesia, v roce 2006 odstavené zařízení koupila firma AVE CZ, která usiluje o zprovoznění. Spalovna by měla tepelně zpracovávat odpady zejména z průmyslových podniků. Projektovaná maximální kapacita zařízení je 20.000 tun především nebezpečných odpadů ročně. Ministerstvo vydání kladného stanoviska vlivu na životní prostředí v květnu podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit.

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-a-okolni-obce-zvazuji-soudni-spor-kvuli-spalovne-v-rybitvi

Město Pardubice zvažuje, že se obrátí kvůli plánované spalovně nebezpečných odpadů na soud. Po politicích chtějí ostřejší přístup vůči firmě AVE CZ odpůrci obnovy zařízení. Společnost usiluje o modernizaci a zprovoznění spalovny od roku 2006 a nedávno zaznamenala velký úspěch, když od státu získala kladné stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí.

Miroslav Rubeš z Pardubic dlouhé roky pracoval jako inspektor životního prostředí. Byť už je nějaký čas v důchodovém věku, na odpočinek neodešel. Stále je velmi aktivní v boji proti spuštění spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic.

A ve své aktivitě jde nyní ještě dál. Snaží se rozpohybovat magistrát, který je podle něj až příliš liknavý v boji proti plánu firmy AVE CZ. Ten přitom v roce 2009 odmítlo v petici zhruba 50 tisíc lidí.

„Mně i kolegovi Antonínu Novákovi vadilo, že za dobu více než pěti měsíců se město proti stanovisku nepostavilo. Napsali jsme články do novin o tomto případu, chtěli jsme s vedením města jednat, ale to nemělo zájem a neumožnilo nám ani účast na jednání s ministrem životního prostředí v Pardubicích,“ stěžuje si Rubeš, který sám býval zastupitelem města.

Podle něj by radní měli být daleko aktivnější hlavně kvůli tomu, že 11. května firma získala závazné souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí s provozováním spalovny. „Je nejvyšší čas něco dělat. Město se mohlo vyjádřit hned druhý den,“ uvedl Rubeš, který se nakonec i díky intervenci senátorky Miluše Horské k vedení města probojoval.

A zdá se, že schůzka měla smysl. Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala nyní možnost soudního sporu prověřují městští právníci. „Připravujeme si podklady, materiály, aby to mělo šanci na úspěch. Chtějí se k tomu připojit i okolní obce,“ řekl Nadrchal.

V dohledné době v řádu týdnů by podle něj mohlo právní oddělení města vydat stanovisko, zda je soudní cesta optimální.

Přezkumní řízení, nebo napadnout stanovisko ministerstva u soudu

Pardubice mohou podle Rubeše, který spolupracuje s právníkem, podat přezkumné řízení směřované k ministru životního prostředí. Nebo jít soudní cestou a napadnout stanovisko ministerstva.

„Podle mě je to snadno napadnutelné. Už hodnocení vzájemné slučitelnosti odpadů podle postupu firmy AVE CZ by bylo naprosto nedostatečné, a tedy velmi riskantní. Po spálení odpadů by vzniklo skoro osm tisíc tun nebezpečných tuhých zbytků, které by se odvážely na skládku do Čáslavi. I při bezchybném provozu by spalovna každoročně vypouštěla do ovzduší, které dýcháme, 20 tun škodlivin,“ vypočítával argumenty proti spalovně Miroslav Rubeš.

Právníci původně městu soudní cestu nedoporučili. Proti EIA není možné se odvolat, odvolání je možné podat až v následujících řízeních, u stavebního povolení a integrovaného povolení. „Naši právníci se domnívají, že z tohoto důvodu by nám to soud vrátil,“ řekl primátor Nadrchal z hnutí ANO.

Přezkumné řízení je nejspíš jediná schůdná cesta, jak rozhodnutí vlivu na životní řízení zpochybnit. Pokud se přímo nezapojí město, je možné, že do soudního sporu vstoupí okolní obce, které spalovnu také nechtějí. Nadrchal se ale obává toho, aby to nebylo kontraproduktivní.

„Mám jednu obavu, EIA byla vydána s podmínkami, některé z nich jsou poměrně přísné a možná nesplnitelné. Znamenají třeba spolupráci s Rybitvím, které bylo zásadně proti projektu. Bojím se, že třeba EIA zrušíme, vrátíme to na začátek a ministerstvo to pak vydá znovu bez takto přísných podmínek,“ řekl Nadrchal.

Spalovnu v minulosti vlastnila Synthesia, v roce 2006 odstavené zařízení koupila firma AVE CZ, která usiluje o zprovoznění. Spalovna by měla tepelně zpracovávat odpady zejména z průmyslových podniků (nejde o komunální odpad). Projektovaná kapacita zařízení je 20 tisíc tun nebezpečných odpadů ročně. Ministerstvo vydání kladného stanoviska vlivu na životní prostředí v květnu podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit.

„Podmínky minimalizují hlavně vlivy záměru na veřejné zdraví, jak z hlediska ochrany ovzduší, tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu,“ řekla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/spalovna-odpad-rybitvi-povoleni-soud-odpor-prezkumne-rizeni.A231103_102201_pardubice-zpravy_lati