Plavební kanál Dunaj-Odra-Labe nebude, Česká Třebová i Rybník tak mohou stavět

Plavební kanál Dunaj-Odra-Labe nebude, Česká Třebová i Rybník tak mohou stavět

/MAPA, KUDY MĚL "DOL" VÉST/ Utopie a jeden megalomanský projekt za stovky miliard korun. Desítky let zabrané pozemky pro plavební kanál Dunaj–Odra–Labe budou moci města a obce zase využít ke svému rozvoji. Vláda totiž ve středu tuto územní rezervu zrušila a projekt tím definitivně "odpískala". Na uvolnění pozemků čekali lidé hlavně v okolí Pardubic, České Třebové, Chocně či Moravské Třebové.

Podle hejtmana Martina Netolického se jedná o důležitý moment pro obce, kterým územní rezerva roky blokovala další výstavbu a rozvojové plány. Zrušení územní rezervy pro kanál Dunaj-Odra-Labe, který byl známý DOL a jehož největším propagátorem byl končící prezident Miloš Zeman, je podle něj pro města a obce na trase klíčovým okamžikem.
Vláda zastavila projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe„

Jedná se například o Českou Třebovou, Třebovice nebo Rybník. Obcí, kterým však územní rezerva, která byla stanovena i v několika variantách, velmi znesnadňovala například budování infrastruktury a bytovou výstavbu,“ sdělil hejtman Martin Netolický. 
Například v České Třebové se v ochranném pásmu kanálu nacházelo 43 hektarů území. Územní rezerva výrazně omezila ve městě i výstavbu rodinných domů, stejně jako v příměstské části Rybník. Tady v současnosti kolem 30 hektarů ploch využívají zemědělci. V budoucnu by pozemky mohla obec v územním plánu vyhradit pro bytovou výstavbu.
Krátké video o kanálu DOL:

U Vysokého Mýta „zabrané“ pozemky komplikovaly vyjednávání o trase dálnice D35. „Rozhodnutí vlády může přinést rozvoj mnoha oblastem, které na něj zoufale čekají. Odblokování části jejich katastrů může být cesta. V Pardubickém kraji se jedná o Choceňsko, Českotřebovsko a Moravskotřebovsko,“ dodal Netolický.

Trasa labské větve kanálu Dunaj – Odra – Labe měla vést pěti průplavními tunely. Ten nejdelší, který měl mít asi 12 kilometrů, měl vzniknout u České Třebové. Mezi Třebovou a Semanínem se počítalo s novým přístavem, který by pokračoval do šest kilometrů dlouhého průplavního tunelu. Další dlouhý tunel byl zakreslen u Starého Města u Moravské Třebové, ten měl mít 11 kilometrů a kanál by jím překročil hranici Pardubického a Olomouckého kraje.

HISTORICKÝ OKAMŽIK: ZRUŠENÍ ÚZEMNÍ REZERVY PRO KANÁL DUNAJ-ODRA-LABE PŘINESE ROZVOJ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Jeden z našich dalších důležitých cílů splněn. Dnešní rozhodnutí vlády lze označit za zlomové a vpravdě historické pro rozvoj našeho regionu, zejména pak měst a obcí na trase koridoru průplavu, který měl propojit tři významné vodní toky Dunaj - Odru - Labe. Desítky let stanovená územní rezerva neumožňovala jiné využití pozemků v celé trase, kudy měl kanál vést. Stále jsme jako samosprávy byly odbýváni, že vynětí kanálu, respektive zrušení územní rezervy pro D-O-L není možná, že je Česká republika vázána mezinárodními úmluvami, apod. O záležitosti jsme opakovaně jednali i na radě kraje, kde jsme přijali stanovisko k materiálu pro jednání vlády z roku 2020, že žádáme alespoň vynětí tzv. Labské větve, která omezuje města a obce v Pardubický kraj. Kdekoliv jsem jednal se starosty dotčených obcí, byli vždy jednoznačně pro vynětí územní rezervy. Všichni vždycky kanál považovali za neuskutečnitelný megalomanský projekt vysněný v minulosti, ale vždy bez jakéhokoliv finančního krytí. Ostatně v cenách roku 2020 měl stát odhadem 585 miliard korun.
Podle prvních reakcí od starostů z našeho regionu mám pozitivní odezvu na uvedené rozhodnutí, na které čekáme opravdu velmi dlouho. Dnes přijatý "Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem zrušení územní ochrany formou územní rezervy pro celé průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe“ znamená přípravu změny klíčového rozvojového dokumentu České republiky, na základě kterého dojde ke změnám podřízené územně plánovací dokumentace. Pardubický kraj připraví změnu zásad územního rozvoje, města a obce poté změny územních plánů.
Jsem rád, že namísto nesmyslné rezervy pro projekt, který nikdy nebude (ani za generace), budou moci být pozemky využity pro jiné, mnohem důležitější záměry regionů i místních samospráv. Rozhodnutí může přinést rozvoj mnoha oblastem, které na něj zoufale čekají. Odblokování části jejich katastrů může být cesta. V našem kraji se jedná o příkladně Choceňsko, Českotřebovsko, Moravskotřebovsko, ale i další (viz. přiložená mapa).

 

Zdroj: https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/plavebni-kanal-dunaj-odra-labe-nebude-ceska-trebova-i-rybnik-mohou-stavet-domy-2.html