Posudek MŽP doporučil stavbu SPALOVNY OPATOVICE - ZEVO - komunálních odpadů

Posudek MŽP doporučil stavbu SPALOVNY OPATOVICE - ZEVO - komunálních odpadů

Elektrárny Opatovice zaznamenaly důležitý úspěch ve snaze získat povolení k stavbě velké spalovny komunálních odpadů ve východních Čechách. Nezávislý posudek ministerstvu životního prostředí nyní doporučil, aby stavbu podpořilo.

Pokud Hradec Králové a obce v okolí opatovické elektrárny doufaly, že nezávislý znalec vezme vážně jejich výhrady proti chystané stavbě spalovny komunálních odpadů, dočkaly se dnes nepříjemného vystřízlivění.

Nezávislý odborník ve svém zveřejněném stanovisku dospěl k závěru, že životnímu prostředí stavba Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) neublíží.

Hlavní výhradou oponentů, že spalovna bude mít zbytečně velkou kapacitu, a mohla by pak dovážet odpad ze zahraničí, se odmítl zabývat.

„Předmětem dokumentace a posouzení vlivů na životní prostředí není vyhodnocovat oznamovatelem navrhovanou kapacitu zařízení. Je věcí oznamovatele a jeho podnikatelského záměru naplnit předpokládanou kapacitu zařízení,“ napsal autor posudku Libor Obal. Ve svém vyjádření odmítl obavy z nárůstu emisí, hluku či dopravy. Vliv spalovny na to považuje za zanedbatelný.

Kapacita ZEVO by měla podle dokumentace dosahovat 150 tisíc tun odpadů ročně. Po spalovnách v Praze a Brně by tak mělo jít o třetí největší spalovnu v zemi. Elektrárna chce se stavbou začít v roce 2026, kolaudaci plánuje na rok 2030.

Lidé spalovnu odmítli v místním referendu

Stát chce ukončit ukládání komunálních odpadů na skládky, což pro východní Čechy znamená obrovský problém. Vyřešit by jej zčásti mohla právě stavba nové spalovny. Areál v Opatovicích nad Labem se při pohledu na mapu pro to jeví jako ideální místo, leží na hranici krajů, u hlavní silnice spojující krajská města, u dálnice D35 a v sousedství elektrárny, která může využít teplo.

životního prostředí nyní doporučil, aby stavbu podpořilo.

Elektrárna Opatovice nad Labem | foto: Michal Klíma, MAFRA

 

Pokud Hradec Králové a obce v okolí opatovické elektrárny doufaly, že nezávislý znalec vezme vážně jejich výhrady proti chystané stavbě spalovny komunálních odpadů, dočkaly se dnes nepříjemného vystřízlivění.

Nezávislý odborník ve svém zveřejněném stanovisku dospěl k závěru, že životnímu prostředí stavba Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) neublíží.

Hlavní výhradou oponentů, že spalovna bude mít zbytečně velkou kapacitu, a mohla by pak dovážet odpad ze zahraničí, se odmítl zabývat.

„Předmětem dokumentace a posouzení vlivů na životní prostředí není vyhodnocovat oznamovatelem navrhovanou kapacitu zařízení. Je věcí oznamovatele a jeho podnikatelského záměru naplnit předpokládanou kapacitu zařízení,“ napsal autor posudku Libor Obal. Ve svém vyjádření odmítl obavy z nárůstu emisí, hluku či dopravy. Vliv spalovny na to považuje za zanedbatelný.

Kapacita ZEVO by měla podle dokumentace dosahovat 150 tisíc tun odpadů ročně. Po spalovnách v Praze a Brně by tak mělo jít o třetí největší spalovnu v zemi. Elektrárna chce se stavbou začít v roce 2026, kolaudaci plánuje na rok 2030.

Lidé spalovnu odmítli v místním referendu

Stát chce ukončit ukládání komunálních odpadů na skládky, což pro východní Čechy znamená obrovský problém. Vyřešit by jej zčásti mohla právě stavba nové spalovny. Areál v Opatovicích nad Labem se při pohledu na mapu pro to jeví jako ideální místo, leží na hranici krajů, u hlavní silnice spojující krajská města, u dálnice D35 a v sousedství elektrárny, která může využít teplo.

 
Proti jsou okolní obce a Hradec Králové. Velké výhrady má sousední Čeperka. Loni v září tamní obyvatelé v místním referendu hlasovali proti vzniku spalovny. Současný územní plán ale výstavbu připouští. Obec se obává hluku, emisí i nárůstu dopravy a požaduje biologický průzkum. To autor posudku nepovažuje za nutné.

„Je nutné rozlišovat, kde stavbu umísťujeme. Pokud bychom ji umísťovali na ‚zelenou louku‘ mimo průmyslově využívaný areál, bylo by nepochybně vhodné provést biologické hodnocení. Bohužel to není tento případ,“ napsal Libor Obal.

Obce a města Pardubického kraje až na výjimky stavbu podporují a mluví o ní jako o jediném rozumném východisku.

Z jakého prostoru bude ZEVO svážet odpad, není jasné. Elektrárna v dokumentaci uvádí, že by mohla sloužit pro celý Pardubický i Královéhradecký kraj, případně by mohla obsloužit i východní část Středočeského kraje a severní část Kraje Vysočina.

V procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) už stavba pokročila daleko, zpracování nezávislého posudku je předposledním krokem. Ministerstvo životního prostředí by nyní mělo vydat závazné stanovisko. Pokud bude kladné, stavební úřad se jím v dalších řízeních už bude muset řídit.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/spalovna-ministerstvo-zivotniho-prostredi-elektrarna-opatovice.A231220_135343_pardubice-zpravy_skn