Průvod „Za budoucnost bez uhlí“ 5.září 2020 od 11 hod v Počeradech

Průvod „Za budoucnost bez uhlí“ 5.září 2020 od 11 hod v Počeradech

Průvod „Za budoucnost bez uhlí“ 

Kdy: sobota 5. září

Čas: 11 – 14 hodin

Kde: Elektrárna Počerady

Chceme dýchat čistý vzduch, žít ve zdravých městech, v zemi se vzkvétající, neničenou přírodou. Potřebujeme zdravější a udržitelnější zemědělství, čistší města, lepší hromadnou dopravu, moderní a konkurenceschopný průmysl a kvalitnější výrobky.

V tuto chvíli však tuny prachu, emise síry, rtuti a jiných škodlivých látek a miliony tun skleníkových plynů, které staré uhelné elektrárny chrlí do ovzduší, poškozují naše plíce, škodí lesům, kontaminují řeky i půdu a ničí křehkou rovnováhu světového klimatu, na kterém závisí život nás všech. Ohrožují vše, na čem nám záleží. Brání rozvoji a prosperitě našich regionů. Většina politiků mezitím jen tiše přihlíží, jak dochází k destrukci životního prostředí a ohrožování zdraví lidí kvůli zisku pro velké energetické korporace a několik uhlobaronů, kteří si navíc své miliardové odměny vyvádí do daňových rájů.

I přesto je evidentní, že uhlí jako zdroj energie končí. Již 14 evropských zemí se rozhodlo od uhlí úplně upustit. Také v České republice se naprostá většina lidí shoduje, že není otázka zda, ale kdy a jak se uzavře poslední důl a poslední elektrárna, včetně té největší, zastaralé elektrárny Počerady. Ta každý rok vypustí téměř tolik CO2 jako všechna nákladní auta u nás a kvůli znečištění ovzduší způsobí ročně 111 předčasných úmrtí.

Přechod z uhelné energetiky na čistou musí být spravedlivý a sociálně citlivý zejména k těm, kteří v uhelném průmyslu pracují. Nesmí se stát, že peníze na transformaci zmizí v podobě dividend v daňových rájích či v podobě bonusů na účtech vysokých manažerů. Pojďme ukázat, že nám na naší budoucnosti záleží..

Proto musíme
- co nejdříve přestat s těžbou a spalováním uhlí
- zajistit sociálně ohleduplný a spravedlivý přechod k obnovitelným zdrojům energie pro regiony a všechny jejich obyvatele
- odstavit elektrárnu Počerady, která je na hranici technické životnosti

Máme prostředky, technologie, podporu. Umíme to bez uhlí. Zdravá budoucnost nás všech záleží na krocích, které uděláme nyní. Co máme dělat, víme, stačí začít.

 

Praktické informace:

Shromáždíme se po 11. hodině u vlakové zastávky Počerady a poté se společně přesuneme na parkoviště před elektrárnou Počerady. Přesun bude po celou dobu probíhat po chodníku a nebudeme zasahovat do silnice. Provoz elektrárny, pohyb zaměstnanců, nezúčastněných, ani aut nebude blokován. Po několika proslovech se shromáždění po chodníku přesune na vlakovou zastávku Volevčice, kde se rozpustí.