Rozšíření skládky v Nasavrkách se má rozšířit, sousední Ctětín souhlasí s rozšířením na své území

Rozšíření skládky v Nasavrkách se má rozšířit, sousední Ctětín souhlasí s rozšířením na své území
Lidé ve Ctětíně na Chrudimsku v místním referendu podpořili plánované rozšíření skládky Nasavrky na katastrální území obce. Účast činila 57,2 procenta oprávněných voličů, většina vyslovila s položenou otázkou nesouhlas. Lidé z obce i osad Vranov, Ctětínek, Strkov, Bratroňov a Kvítek se mohli v pátek vyjádřit k záměru, který plánuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Hlasování prosadila část obyvatel, která s projektem nesouhlasí.

Skládka je podle radnice ekonomický přínos

Podle místostarostky Ivety Růžičkové (Nezávislí) rozšíření skládky je pro obec ekonomický výhodné a přispěje k dalšímu rozvoji obce. "S výsledkem referenda jsem spokojená. Byla jsem ale hodně v napětí, jak referendum dopadne," řekla Růžičková.

Význam skládky Nasavrky je podle ní nadregionální a zastavení jejího rozšíření by přineslo komplikace řadě měst a obcí. "V rámci České republiky je řešením zřizování spaloven. Až budou spalovny, nebudeme muset v takovém rozsahu řešit ukládání odpadu," řekla Růžičková.

Obyvatelé odpovídali na otázku: Souhlasíte, aby obecní zastupitelstvo Ctětína v samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby zabránilo rozšíření skládky Nasavrky na katastrální území Ctětín (617954) ve všech stupních řízení, a to především prostřednictvím změn v návrhu územního plánu obce Ctětína?

Prodloužení životnosti až o 21 let

Z 215 oprávněných voličů hlasovalo 123 lidí, z toho platných lístků bylo 122. Proti bylo 65 lidí (52,8 procenta), pro jich bylo 57 (46,3 procenta). Místní referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek je závazný, když konkrétní odpověď označí nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent oprávněných voličů.

Kapacita skládky se má zvýšit z více než milionu na 1,8 milionu metrů krychlových. Životnost úložiště by se při vyšším hutnění ukládaného materiálu mohla prodloužit až o 21 let. Skládka dosud na katastr Ctětína nezasahovala, po rozšíření by tomu tak ale bylo. Rozšíření skládky a prodloužení její životnosti vyvolávalo v minulosti odpor některých obyvatel a občanských sdružení.

Skládka byla založena v 70. letech minulého století. Město Nasavrky ji provozovalo od roku 1993. V roce 2006 s firmou AVE CZ založilo společný podnik. V roce 2015 radnice svůj čtyřicetiprocentní podíl firmě prodala za 4,5 milionu korun. Nasavrky letos očekávají z poplatků za uložení odpadů kolem 12 milionů korun.*

https://odpady-online.cz/lide-ve-ctetine-na-chrudimsku-podporili-rozsireni-skladky-nasavrky/  a -čtk-

FOTO, VIDEO/ Ve Ctětíně proběhlo v pátek 12. ledna místní referendum, které těsnou většinou podpořilo plánované rozšíření skládky v sousedních Nasavrkách. Lidé ze Ctětína, Vranova, Ctětínka, Strkova, Bratroňova nebo z osady Kvítek se tak vyjádřili k rozšíření skládky do katastrálního území Ctětína. Skládka bude na katastrální území Ctětína zasahovat zhruba dvěma hektary, jde vesměs o lesní pozemky. Hlasování bylo vyvoláno částí obyvatel, kteří s rozšířením skládky nesouhlasí.

Hlasování proběhlo v obci Ctětín, která má 215 obyvatel a referenda se zúčastnilo celkem 122 voličů, a to od 14. hodin do 22. hodin. Poté došlo ke sčítání voličských hlasů. Výsledek byl těsný ve prospěch rozšíření skládky, a to s celkovým počtem hlasů pro rozšíření 65 hlasů, proti bylo 57.

„Myslím si, že názory jsou různé, jedni jsou pro a druzí proti. Jedná se celkově asi o 5 hektarů převážně lesních pozemků a na území obce Ctětína to má být zhruba polovina. Záleží, jak občan odpoví na tu otázku, jestli by ta obec měla dělat vše proto, aby tomu zabránila a jaké potom budou kroky té obce,“ Deníku řekl předseda komise Milan Velich.

„Určitě s tím nesouhlasím. Víte, co to může všechno způsobit. Bojíme se, že tu bude větší prach, zápach, a hlavně to může znečistit spodní vody,“ Deníku řekla obyvatelka Bratroňova.

„Vedle nasavrcké skládky žiji skoro 50 let. Nikdy jsem s ní neměl problém a doufám, že ani do budoucna nebude žádný. Co se týká toho problému, že by se mohlo něco přihodit, nevěřím tomu. Za ta léta nevím o tom, že by se tam něco stalo. Můj názor je takový, že obec Ctětín z toho bude mít jenom prospěch,“ nechal se slyšet obyvatel Ctětína, který si nepřál být jmenován.

Skládka do současné doby nezasahovala do katastru obce Ctětín, což by se po rozšíření mělo změnit. Již v minulosti někteří obyvatelé těchto obcí a osad vyjadřovali svůj nesouhlas s rozšiřováním skládky v Nasavrkách.

Firma AVE CZ usiluje o zvýšení kapacity skládky komunálních odpadů v Nasavrkách, kde by tak v příštích dvaceti letech mohlo skončit až milion tun odpadů, bez ohledu na blížící se zákaz skládkování.

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/lide-ve-ctetine-v-referendu-tesne-podporili-rozsireni-nasavrcke-skladky-20240113.html

Cesta podél zurčícího Libáňského potoka u Nasavrk na Chrudimsku končí uprostřed malé kotliny plné listnáčů, kde někdo před časem pokácel pár bříz a polena pečlivě naskládal na sebe. Slunce, které sem odpoledne prosvítá přes smrky, brzy zapadne za strmým kopcem na západě. Dříve zde ale kopec nebyl. Je to hora odpadků, která je na pochodu. A v příštích letech by měla pohltit i samotné údolí.

Pro další vršení odpadů v Nasavrkách a ukrojení nového kusu lesa v příštích letech jsou dvě klíčové podmínky. Nasavrky a Ctětín musí změnit územní plán. A odborníci na krajském úřadu musí dojít k závěru, že likvidace lesa a zásah do krajinného rázu Železných hor není tak zásadní, aby stavbu potopili.

 

Nasavrky se změnou územního plánu souhlasí a připravují ji. Zastupitelstvo Ctětína na Chrudimsku by během první poloviny roku mělo podle starosty Přemysla Čápa definitivně schválit změnu územního plánu, která umožní rozšíření skládky komunálních odpadů na území obce. Ta si od toho slibuje příjem až osm milionů korun ročně z poplatků za ukládání odpadů. „Pro nás je to už hotová věc. Proběhne ještě veřejné projednání územního plánu, ale zastupitelstvo se vyjádřilo jasně,“ uvedl Čáp.

Odpůrci plánu v místním referendu v obci na začátku letošního roku neuspěli, proti další expanzi odpadů se vyjádřilo 46 procent hlasujících. Přes čtyřicet procent lidí k referendu nepřišlo. Místní budou mít díky rozšíření skládky slevu za ukládání a svoz odpadu. Obec Ctětín má něco přes dvě stě obyvatel ve čtyřech vesnicích, v sousedství skládky žijí jen lidé osady Kvítek. „Spoustu lidí zde skládka neomezuje, necítí zápach, vlastně o ní ani nevědí,“ uvedl starosta Čáp.

Zatímco Nasavrky dostávaly za skládku každý rok miliony, Ctětín se toho dočká až ve chvíli, kdy se odpady ocitnou na jeho katastru.

U skládky může být větší ruch než nyní

Chystaný konec skládkování v roce 2030 nebude znamenat konec ukládání na skládkách. Na nich budou končit odpady, které nelze dále využít. „Jde především o odpady z průmyslu nebo z energetiky, jako je škvára ze spaloven. Zabezpečené skládky odpadů tak představují jediný možný způsob, jak s nevyužitelnými odpady nakládat,“ uvedla mluvčí společnosti AVE CZ odpadové hospodářství Pavla Ivácková.

Společnost AVE CZ chce právě proto rozšířit skládku v Nasavrkách, po roce 2030 by se tam mělo vozit a ukládat přibližně stejné množství odpadů jako dosud.

„V principu je to dobře. Představa, že v roce 2030 přestaneme skládkovat, je chiméra,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Současná kapacita skládky se odhaduje na něco přes milion metrů krychlových, firma chce přidat dalších bezmála osm set tisíc kubíků. Životnost skládky v závislosti na stupni zhutnění odhaduje firma na 13 až 21 let.

Kvůli skládce by však muselo padnout 4,7 hektaru lesa a podle posudku vlivu stavby na životní prostředí by umělý kopec výrazně narušil krajinný ráz této části Železných hor. Žije zde 15 druhů zvláště chráněných živočichů. Správci lesů plán odmítají, připomínají, že už v minulosti skládka zabrala skoro čtyři hektary lesa, které měly být podle slibu provozovatele do roku 2021 zalesněny. Místo toho firma požádala, aby už pozemky nebyly považovány za les.

Krajská samospráva žádné oficiální stanovisko nemá. „Záměr by výrazně ovlivnil celý prostor. Musí to být mimořádně pečlivě posouzeno, rozhodovat musí odborná stanoviska,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Miroslav Krčil (3PK).

Plán, který zpracovala společnost Ekomonitor, nyní projde posouzením vlivu stavby na životní prostředí. „Na dokumentaci necháme zpracovat posudek nezávislého odborníka, čekáme také na stanoviska úřadů a institucí,“ řekl pro ČTK vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Martin Vlasák.

Společnost AVE CZ se připravuje i na variantu, že kapacita skládky se naplní a odpad nebude kam ukládat. To je jeden z důvodů, proč chystá výstavbu logistického centra, kde by se měl odpad třídit a rozvážet dál.

„Výstavbou logistického centra bude realizována náhrada za stávající provoz skládky pro případ, že bude naplněna její kapacita a její provoz bude, byť jen dočasně, přerušen,“ uvádí se v dokumentaci firmy Ekomonitor. V Nasavrkách by se odpad třídil, upravoval a odvážel jinam, například na skládku odpadů v Čáslavi či do spalovny odpadů, která má vzniknout v areálu opatovické elektrárny.

Firma AVE CZ tvrdí, že kapacita skládky je zatím dostatečná. „Dle posledního ročního hlášení byla k 31. 12. 2022 volná kapacita skládky Nasavrky 203 087 metrů krychlových. Roční návozy se pochybují v rozmezí 40 až 50 tisíc metrů krychlových odpadů,“ uvedla Ivácková.

Pokud se ale rozšíří skládka a zároveň se rozjede provoz logistického centra, do Nasavrk může mířit až 80 tisíc tun odpadů ročně, tedy více než dosud. Spolek Čisté Nasavrcko, který požaduje rekultivaci skládky, varuje, že by to znamenalo zdvojnásobení dopravního zatížení a zvýšení prašnosti, hluku a zápachu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/skladka-nasavrky-ave-cz-rozsireni-referendum-les-libansky-potok.A240202_101307_pardubice-zpravy_lati