Spolek Zelená pro Pardubicko úředníky i politiky upozorňoval na nejasné vyjádření krajského úřadu ohledně území u Labe

Spolek Zelená pro Pardubicko úředníky i politiky upozorňoval na nejasné vyjádření krajského úřadu ohledně území u Labe

Sto šedesátiletý jasan u pardubického hypermarketu Albert měl původně padnout kvůli stavbě nového obchodního centra u nádraží, ale ochránci přírody se postavili proti. Strom čeká na verdikt soudů, které se kauzou zabývají.

Letos v lednu krajský soud už podruhé rozhodl tak, že dává stromu velkou šanci na přežití.

Investor NewCo Immo CZ GmbH chce vybudovat další obchodní dům za hobbymarketem v Pardubicích a získal už i územní rozhodnutí. Přesto nemůže stavět. Ekologickým aktivistům se podařilo přesvědčit v roce 2021 pardubickou pobočku krajského soudu, aby zrušila změnu územního plánu Pardubic, která výstavbu umožnila.

Pardubický magistrát se ale pokouší verdikt zvrátit. Loni uspěl s kasační stížností a Nejvyšší správní soud původní rozsudek zrušil. Krajský soud však v lednu znovu potvrdil své původní rozhodnutí.

Podle soudu magistrát „nezohlednil veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny, jenž je výrazem ústavně zaručeného práva na příznivé životní prostředí“.

Právní bitva teoreticky může pokračovat, nicméně Nejvyšší správní soud nabádal krajský soud spíše k dovysvětlení. „Nevíme, jestli investor podá další kasační stížnost. Ale námitky Nejvyššího správního soudu byly víceméně formální. Ještě tedy neoslavujeme, ale vidíme to optimisticky,“ řekl Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Původně byly pozemky u Alberta určené územním plánem pro zeleň. Pak touto lokalitou měla vést nová propojka, která by ulevila centru, a tak územní plán pardubičtí zastupitelé v roce 2012 změnili. Jenže když projekt na propojku kvůli odporu části veřejnosti padl, při další změně územního plánu v roce 2017 se už tyto pozemky přes protesty ekologů do původního režimu zeleně nevrátily. Investor získal územní rozhodnutí, magistrát souhlasil i s kácením jasanu.

Spolek Chráníme stromy však stavbě obchodu a tím i likvidaci jasanu zabránil. Obrátil se na krajský soud a ten v rozhodnutí našel nesrovnalosti. Ukázalo se, že krajský úřad před změnou územního plánu v roce 2017 napsal vyjádření, ve kterém podpořil zachování zeleně.

Když se ale objevil nový návrh magistrátu ty samé pozemky určit k zástavbě, úředníci na kraji napsali slovo od slova totožné vyjádření, jako kdyby si nevšimli, že se vyjadřují ke zcela opačnému záměru. „Domnívám se, že na krajském úřadu tuto změnu, která se tam dostala až v průběhu projednávání územního plánu, přehlédli,“ uvedl Seiner.

V Pardubicích tento papír úředníci a politici využili k tomu, aby odrazili veškeré námitky proti změně využití území. Soudci jsou přesvědčeni, že chyba je na straně magistrátu, který neměl změnu využití sporných pozemků k zástavbě schválit, když pro to ani neuvedl důvody. Tím spíše, že spolek Zelená pro Pardubicko úředníky i politiky upozorňoval na nejasné vyjádření krajského úřadu a na hrozbu, že památný jasan ztepilý s obvodem 484 centimetrů bude skácen. Magistrát námitky odbyl odkazem na stanovisko krajského úřadu.

„Přihlédnutí k hledisku veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny zcela chybí, a to i v odůvodnění zamítnutí připomínky spolku Zelená pro Pardubicko,“ uvedl krajský soud ve svém rozsudku.

Pozemky na kterých roste jasan a další stromy, navazují na slepé rameno původního Labe. Ochránci přírody by si přáli, aby územní prošlo rekultivací a stalo se novým místem pro procházky.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/jasan-obchodni-centrum-zelen-soud-uzemni-plan.A240216_777398_pardubice-zpravy_skn