V roce 2024 by mohly začít práce na projektu těžby manganu u Chvaletic

V roce 2024 by mohly začít práce na projektu těžby manganu u Chvaletic

Společnost Mangan Chvaletice chce v roce 2024 zahájit přípravné práce na projektu těžby manganu na odkalištích u Chvaletic a Trnávky na Pardubicku. Firma zveřejnila dokumentaci pro posouzení dopadu záměru na životní prostředí (EIA), získávání kovu je naplánované na 25 let včetně průběžné rekultivace území. Kratší doba by způsobila nejistotu v návratnosti vynaložených nákladů a vyšší ekologickou zátěž pro okolí, řekl ČTK ředitel společnosti Jan Votava.

Firma již v lokalitě testuje budoucí technologii, začátkem dubna bude připraven zkušební provoz. "Optimální harmonogram předpokládáme tak, že zahájení přípravných prací na výstavbu bude v roce 2024, uvedení do provozu v letech 2026 až 2027," uvedl Votava.

Za 25 let se má vytěžit 26,6 milionu tun manganové rudy, což představuje více než milion tun suché suroviny ročně. Ve zpracovatelském závodě bude přepracován vytěžený materiál odkališť Chvaletice – Trnávka, koncovým produktem bude čistý kovový mangan a monohydrát síranu manganatého. Výroba je dvoustupňová, v prvním stupni bude vyroben čistý kovový mangan, ve druhém bude část zpracována na monohydrát síranu manganatého.

Zpracovatelský závod je navržen tak, aby jeho projektová životnost byla 25 let při produkci čistého kovového manganu 50.000 tun za rok Očekává se, že dvě třetiny roční produkce budou přeměněny zhruba na 100.000 tun sloučeniny. Součástí záměru je rovněž vybudování železniční vlečky. Podle socioekonomické studie dosáhnou náklady asi osmi miliard korun. Do projektu získávání manganu chce investovat i společnost EIT InnoEnergy se sídlem v Nizozemsku

Investice má přinést práci asi 400 lidem. Podle Votavy by neměl být zásadní problém je najít. "Podle studie je region vybaven lidmi s nadprůměrně dobrými technickými znalostmi ve srovnání se zbytkem republiky. Naprostá většina lidí by neměla dojíždět do práce déle než 15 minut," řekl Votava.

Firma již uzavřela smlouvu na 40 let na pronájem potřebných pozemků s Chvaleticemi. Ročně město do rozpočtu získá asi sedm milionů korun, nájemné se bude zvyšovat o inflaci. Radnice připravuje změnu územního plánu, plocha je dosud určena mimo jiné pro fotovoltaickou elektrárnu. Další území společnost odkoupila od obce Trnávka, změna územního plánu se již uskutečnila loni. Největší část pozemků patří společnostem ČEZ a Sev.en EC, která provozuje chvaletickou elektrárnu. "Od elektrárny Chvaletice máme koupený pozemek na připojení na vlečku, o dalších pozemcích jednáme. Stejně tak je to i se společností ČEZ," uvedl Votava.

Se záměrem nesouhlasí obec Řečany nad Labem. Vadí jí hlavně možné zvýšení hluku, nákladní dopravy, emisí do ovzduší a prachu a pokles cen nemovitostí.

Společnost Mangan Chvaletice patřící kanadské firmě Euro Manganese chce přebudovat tři odkaliště u Chvaletic, Trnávky a Řečan vzniklá v letech 1951 až 1975. Mangan se využívá jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Podle Votavy je důležitá zvláště výroba bateriových úložišť elektřiny. "Pokud se hovoří o výstavbě gigafactory v Evropě, je nutné mít suroviny. Dnes jsme závislí z 90 procent na dovozu z Číny, takže to je i otázka bezpečnosti surovinové základny stejně jako u plynu a ropy," dodal Votava.

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-roce-2024-by-mohly-zacit-prace-na-projektu-tezby-manganu-u-chvaletic