Veřejné projednání ke spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví se uskuteční v pondělí 14.11.2022 od 15 hod. v Ideonu

Veřejné projednání ke spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví se uskuteční v pondělí 14.11.2022 od 15 hod. v Ideonu

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad,  uspořádá veřejné projednání záměru 

„Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“se bude konat dne 14. listopadu 2022 v 15:00 hodin na adrese: Výstavní a společenské centrum IDEON, hlavní sál, Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice. 

Veřejné projednání bude současně ze sálu přenášeno online prostřednictvím služby Webex (s možností připojení již od 14:00 - prostor pro zkušební připojení, případně prostor pro vyřešení technických dotazů; návod pro připojení – viz níže).Prostřednictvím služby Webex bude možné veřejné projednání sledovat i se aktivně účastnit debaty (klást dotazy v rámci diskuze).

Upozorňujeme, že z celého průběhu veřejného projednání bude v souladu s § 17 odst. 5 zákona pořízen zvukový záznam. Vše, co na veřejném projednání zazní, včetně osobních údajů, se stane součástí zvukového záznamu. Přestože zvukový záznam slouží výhradně pro potřeby příslušného úřadu, může být na žádost zpřístupněn podle zvláštních právních předpisů.

Návod pro připojení k přenosu ve službě Webex:Pro připojení k veřejnému projednání lze využít následující odkaz:

https://webex.mzp.cz/spalovna

K přenosu je možné se z počítače připojit buď přímo z webového prohlížeče nebo pomocí aplikace webex - ke stažení zdarma po otevření odkazu na online schůzku. V obou případech budete následně vyzváni k zadání svých údajů. Vyplňte jméno, příjmení a e-mailovou adresu (případně jakýkoliv text ve formátu e-mailové adresy, například abc@abc.cz). Doporučený webový prohlížeč je Google Chrome, Firefox nebo MS Edge.

Další možnosti připojení: Připojení ze zařízení s operačním systémem Android nebo iOS: Je nutné použít aplikaci Webex Meetings – ke stažení zdarma z Obchodu Play nebo App Store.

https://webex.mzp.cz/spalovna

Připojení telefonicky:+420 225 296 924 a následujte pokyny hlasového asistenta

Číslo schůzky (přístupový kód): 2730 428 1434Stisknutím *3 zvednete/dáte ruku dolůStisknutím *6 ztlumíte svůj mikrofonPro připojení z videosystému nebo aplikace: Volejte sip:27304281434@mzp.webex.com

Můžete také vytočit číslo 62.109.219.4 a zadat číslo schůzky. Číslo schůzky (přístupový kód): 2730 428 1434 Heslo schůzky: DPwuDMSS433V případě technických problémů s připojením k přenosu je možné nás kontaktovat na telefonním čísle +420 606 755 809.