Výsadba na pozemku města Pardubic v rámci projektu Sázíme budoucnost a Jasan Strom Hrdina

Výsadba na pozemku města Pardubic v rámci projektu Sázíme budoucnost a Jasan Strom Hrdina

V dnešní na teploty skoro zimní nedělní den proběhla za pomoci dobrovolníků a ve spolupráci s městem Pardubice i Obvodem UMO 1 a dalšími subjekty a organizacemi, výsadba jasanů a javorů babyk na pozemku Magistrátu města Pardubic, v rámci podpory pro Stromy Hrdiny. 160 letý jasan na Podkově se účastnil české ceslostátní ankety STROM ROKU 2021 - Jasan - Strom hrdina a je v procesu vyhlašování za památný strom, což podpořilo i zastupitelstvo města.

„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost. www.sazimebudoucnost.cz Děkujeme.

Velmi děkujeme všem dobrovolníkům za jich účast a pomoc, úředníkům z města i obvodu a dále těmto organizacím za přípravu a realizaci: Pardubické ekologické forum, Chráníme stromy, Hnutí Brontosaurus, Zelený dům Chrudim,  Sázíme stromy, Dobrovolnické centrum Konep, zastupitelům města za Naše Pardubice, Zelení, zahradník V.Haupt, vedení i zástupci spol. Unimex a zaměstnancům Hobby marketu UNi Hobby Pardubice, Ing. arch. L. Marková, Bc. K.Podhajská, vedení města Pardubic, zástupcům Nadace partnerství a všem, kdo se od července na všem podílel.     Zelená pro Pardubicko - realizátor grantu výsadby.