Místo vašeho oblíbeného parku supermarket?

Místo vašeho oblíbeného parku supermarket?
27. března 2017

Poslanecká sněmovna projednává novelu stavebního zákona. A někteří poslanci navrhují úplné vyškrtnutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí.

Podle jednoho z návrhů by se měla úplně zrušit možnost spolků účastnit se v územních a stavebních řízeních – s výjimkou těch největších staveb, které prochází kompletním procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Například u kontroverzních staveb supermarketů to znamená, možnost mluvit jen do zlomku největších případů.

Ale místní lidé nemají jinou možnost hájit svoje životní prostředí než skrze své spolky. Pokud tedy nevlastní nemovitost v bezprostředním okolí záměru. Bydlí naopak v těsném sousedství v nájemním bytě (ale i ve vlastním v bytovém době a pozemek tak pouze spoluvlastní), tak by podle některých poslanců neměli mít možnost vyjádřit se například k tomu, že zelená plocha, kam rádi chodí, zmizí pod betonem. Podobně nebudou moci připomínkovat výšku okolních staveb nebo vyjednávat o minimalizaci dopadu stavby na jejich život.

Další poslanci zase chtějí zabránit spolkům odborníků chránících například ptáky, aby se vyjadřovali k stavbám, které hrozí zničit hnízdiště ohrožených druhů. V praxi přitom tyto zásahy odborné veřejnosti vedou k nalezení odpaření, které neznemožní stavbu, ale upraví ji, tak aby existovala v souladu i s potřebami vzácných zvířat.

Napište prosím poslancům a poslankyním, aby omezení našich občanských práv odmítli.

Kdy psát:

Hned. Poslanci budou o pozměňovacích návrzích hlasovat již začátkem dubna.

Co psát:

Pište svoje argumenty, proč mají lidé mít možnost skrze spolky mluvit do staveb v okolí. A žádejte, aby poslanci odmítli omezení tohoto občanského práva. Žádejte o odmítnutí konkrétně:

 • pozměňovacích návrhu poslaneckých výborů hospodářského a pro veřejnou správu – zejména bodů týkajících se vyřazení spolků z územních řízení, vyřazení spolků ze stavebních řízení, zkrácení lhůty, kdy se mnou občané a sousedé dozvědět a právně bránit proti nezákonně vydaným certifikátům kontroverzních autorizovaných inspektorů
 • pozměňovacího návrhu poslance Foldyny, který navrhuje vyřadit spolky z územních i stavebních řízení (tento pozměňovací návrh je pro zrušení práva občanů vyjadřovat se ke stavbám úplně nejzásadnější)

Komu psát:

 1. Pište nejlépe poslancům/kyním za váš kraj – adresáře zde:
  http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1 nebo zde http://www.nasipolitici.cz/cs/lide/instituce/poslanecka-snemovna
 2. dále pište i předsedům poslaneckých klubů – adresář zde:
  http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?k=1
 3. a předsedům stran:
  babisa@psp.cz, belobradekp@psp.cz, sobotka@psp.cz

Další informace:

 1. Zelený kruh k tématu vydal například tuto tiskovou zprávu: http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/rozhodovani-o-stavbach
 2. poté vyšlo v médiích: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6732554
 3. O tématu byl natočen pořad NEDEJ se: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410022-ucast-verejnosti-v-ohrozeni/