Možná se na dnešní generaci politiků bude vztahovat rčení „Smrdí jako Pardubice“

4. února 2016

Bylo zahájeno zjišťovací řízení na výstavbu asfaltového terminálu a skladu pohonných hmot v areálu Synthesie na území Rybitví.

V 16. století se Pardubice mohly pyšnit rčením „Skví se jako Pardubice". Kdysi nevýznamná osada se pod vládou Pernštejnů přeměnila v jedno z nejkrásnějších evropských měst. Od té doby uplynulo mnoho času. Pardubice se rozvinuly v průmyslové město na hlavní železniční trati. Jako jedno z hlavních odvětví bylo od padesátých let minulého století rozvíjeno v chemickém průmyslu, ať už se jednalo o výrobu benzinu, olejů asfaltů v Paramu Pardubice nebo o řadu dalších výrobků kvalifikované chemie v Synthesii Semtín.

V té době se ještě na ekologii a ochranu ovzduší nekladl zdaleka takový důraz, a tak pamětníci pamatují na různé barevné „čmoudíky", které „barvily" povlečení na šňůrách v Rybitví.

Co ale bylo charakteristické pro naše město? „Zápach", který jste pocítili, už když jste vystoupili na pardubickém nádraží. Tento zápach, který obtěžoval Pardubáky dlouhé roky, vznikal při oxidaci asfaltů. Vposlední době není tak výrazný především kvůli provedeným finančně náročným ekologickým opatřením a snížením množství výrobků. Pardubice si oddechly, ale zřejmě ne na dlouho.

Před pár dny se na veřejných deskách pardubického krajského úřadu objevilo sdělení o zahájení zjišťovacího řízení na výstavbu asfaltového terminálu a skladu pohonných hmot firmy EUROBIT v areálu Synthesie v katastrálním území Rybitví. Předmětem posuzovaného záměru je výroba oxidovaných a modifikovaných asfaltů s kapacitou výroby 115 000 tun za rok a sklad pohonných hmot o kapacitě 6 000 tun. Přeprava tohoto množství surovin a výrobků znamená nárůst dopravy o 6 232 železničních cisteren, které budou vypravovány z nádraží v Rosicích.

Ještě výraznější bude navýšení silniční dopravy oproti současnému stavu po realizaci posuzovaného záměru. Plánovaná výroba počítá s nárůstem automobilové cisternové přepravy o 14 248 vozidel. Tato auta budou sice vyjíždět ze závodu přímo na silnici I/36, ale než se dostanou na dálnici, musí projet alespoň z části obcemi Lázně Bohdaneč nebo Pardubice.

Nejhorší pro obyvatele celého pardubického regionu bude ale zápach. Čichový práh pro zápach, unikající byť i minimálně při výrobě, manipulaci a přepravě horkých asfaltů, je velice nízký a možné šíření zápachu při těchto procesech lze oprávněně očekávat, tak jako se to děje i u stávajícíchzpracovatelůasfaltůa asfaltových výrobků. Zápach vzniká nejen při oxidaci asfaltů, ale pachová vlečka bude obtěžovat i při přepravě Rybitví, Lázně Bohdaneč, Pardubice a další obce.

Město Pardubice má dlouholetou konkrétní zkušenost, neboť v areálu Parama Pardubice byla výroba oxidovaných a modifikovaných asfaltů dlouhodobě realizována a charakteristický zápach město roky obtěžoval. Nyní se výroba přemístí na návětrnou stranu Pardubic.

Úředníci státní správy nevidí v umístění takové výrobny na návětrné straně města žádný problém, jak jsme byli informováni na zastupitelstvu města Pardubic.

Samosprávným voleným orgánům by to ale jedno být nemělo a měly by zcela jednoznačně vyjádřit svůj názor ve zjišťovacím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Nebo se také může stát, že na dnešní generaci politiků se bude vztahovat rčení „Smrdí jako Pardubice".

Zdroj: Pardubický deník
Datum: 04.02.2016
Str.: 8
Rubrika: Pardubicko – u nás doma