Naše stanovisko v bodech

Naše stanovisko v bodech

S čím souhlasíme a nemáme s tím problém

 • Se skácením nemocných nebo nebezpečných stromů
 • S výsadbou nových dlouhověkých dřevin, s jejichž pomocí bude postupně založena nová dlouhověká struktura parku
 • S obnovou povrchu mlatových cest, včetně jejich drenáže a osvětlení, které bude šetrné k přírodnímu prostředí, s obnovou kamenných chodníčků
 • S obnovou či novým založením kvalitních trávníků
 • Se založením dětských hřišť
 • S výsadbou květinových záhonů
 • S opravou schodišť a obnovou veřejných záchodků
 • S výstavbou nové přečerpávací stanice
 • S obnovou mobiliáře (lavičky, koše, pítka, ...)

S čím zásadně nesouhlasíme

 • Se svévolným a neúměrným kácením stromů a keřů. Toto kácení ničí estetický vzhled a přírodní charakter parku, ale ochuzuje jej o vzrostlé mnohdy vzácné dřeviny a tím snižuje jeho „dendrologicko-vyúkovou" hodnotu.
 • S takovým kácením, které je vynuceno novými stavebními prvky nebo novým trasováním cest – chceme, aby se stavby přizpůsobily zeleni a nikoli naopak.
 • S vytvořením nového jezírka u Příhrádku, které znehodnocuje původní pohled na zámek, včetně umělého napájecího koryta z Labe (otáčí se současný tok vody), pro jeho napájení.
 • S výstavbou betonové promenády s umělou řekou a chodníkem z tropického dřeva, kterou považujeme za stavbu nevhodnou pro tento park, necitlivou a zbytečně nákladnou, navíc nepůvodní, protože stavba nápadně připomíná realizaci téhož architekta v Poděbradech.
 • Se způsobem řešení osvětlení parku (hlavně intenzivním nasvětlováním hradebních zdí-kvůli světelnému smogu a narušení ekologické stability rostlin a živočichů např. hnízdění ptáků a podzemními svítidly, které rozporovaly i SmP).
 • Předražený mobilář

Co se nám příliš nelíbí, ale jsme schopni to akceptovat

 • Výstavbu kavárny u západního schodiště, protože považujeme tento projekt za ekonomicky nedomyšlený.
 • Umělé zavlažování.
 • Melioraci (drénování) trávníků.

Změny chceme dosáhnout tak, aby nemuselo být měněno územní rozhodnutí a změny byly realizovány jako „změny stavby před dokončením". Očekávané úspory cca. 12 mil. Kč.