Změny v projektu Tyršových sadů

Změny v projektu Tyršových sadů

Společnost New Visit na základě zadání města upravila projekt na obnovu Tyršových sadů. Důvodem je zejména to, že krajský úřad zrušil větší část povolení ke kácení. Dále bylo zřejmě potřeba projekt „zlevnit", aby se realizace vešla do schválené částky 83 milionů Kč. Předpokládanou cenu realizace podle upraveného projektu město zatím nezveřejnilo.

Počet kácených nadlimitních stromů (vyžadujících povolení) se snížil z původních 220 na 100. Díky účasti ve správním řízení se tedy povedlo zachovat 120 velkých zdravých stromů. Ze sto stromů, které ještě mají být skácené, část není v dobrém stavu, s kácením další části občanská sdružení nesouhlasí. Připomeňme, že na jaře již bylo skáceno 170 stromů, v naprosté většině zcela zdravých, které nepotřebovaly povolení (s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 1,3 m).

Co se týká keřů, projektant ustoupil pouze asi u 7 keřových skupin. Odstraněno má být ještě 24 skupin a 5 keřů. Na jaře bylo vykáceno 96 keřových skupin a 47 keřů, ze 70 % zdravých a perspektivních.

V Tyršových sadech má být vysazeno 171 ks stromů, tedy asi o 20 ks více, než bylo plánováno. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody však není jisté, že se ujmou.

Promenáda bude na severním konci zhruba o 30 metrů kratší a severní schodiště bude menší. Upouští se od budování severní kavárny (ta nebyla součástí rozpočtu), zůstává kavárna u Sukovy třídy. Vodní koryto v promenádě má být nahrazeno vegetačním prvkem (patrně travinami). Umělý potok kolem lipové aleje podél ulice Pod Zámkem zůstává. V projektu zůstaly i kritizované lavičky.

Významnou změnou je zrušení rybníku na louce mezi zámkem a Příhrádkem, proti kterému protestovali i pardubičtí historikové. Na místě současného jezírka v parku má zůstat mokřad jako přirozený recipient vody.

Ostatní změny jsou drobnějšího charakteru. Například cesta původně navržená v blízkosti hradeb povede v současné trase, což umožní zachovat některé stromy (podlimitní stromy zde však byly skácené na jaře kvůli realizaci projektu). Architekt se rozhodl zachovat březový háj v severní části parku, ovšem i tady byly všechny podlimitní břízy skácené. Do nového schodiště z náměstí Republiky (má být široké asi 80 m) budou zakomponované 4 zbylé stromy.

Úpravy projektu potvrzují, že jej bylo možné původně navrhnout tak, aby bylo zachováno podstatně větší množství stromů.
V parku se nadále prakticky nepočítá s keři (významnější je snad jen stávající pás podél Sukovy třídy). Keřové patro má významnou úlohu při pohlcování polétavého prachu, jehož limity jsou v Pardubicích často překračované. Okolí zámku je jednou z nejvýznamnějších ptačích lokalit ve městě a některé druhy potřebují keře ke hnízdění či úkrytu. Estetickou hodnotu z velké části vykácených keřů zmiňuje posudek Agentury ochrany přírody a krajiny.

Úprava projektové dokumentace stála 230.000 Kč.